Työttömyys ja Aarolan Markku herättää

KK/VUOSI

TYÖTTÖM

TYÖTTÖM %

YLI VUODEN

YLI 50 VUOTI-

NUORISO-


31.1.2012

644

7,0

92

265

81

31.12.2012

686

7,5

108

305

73

Vuosikeskiarvo 2012

592

6,5

96

252

68

31.1.2013

719

7,8

109

307

78

30.6.2013

732

8,0

119

324

77

30.11.2013

763

8,3

174

358

65

31.12.2013

879

9,6

181

375

104

Myös Naantalin työllisyystilanne oli vuoden 2013 joulukuussa huonompi. Työttömyysaste oli peräti 9,6 %, kun se vuotta aiemmin oli vastaavana ajankohtana 7,5 %. Loppuvuodelle tyypilliseen tapaan erityisesti nuorisotyöttömyys kasvoi joulukuun aikana.  Nuoria työnhakijoita oli joulukuussa 39 ( 60 %) enemmän kuin kuukautta aikaisemmin. Nuorisotyöttömyyden äkilliseen kasvuun vaikuttivat mm. ammatillisista kouluista (mm. terveys- ja sosiaaliala) valmistuneet sekä se, että nuorten määräaikaisia työsopimuksia päättyi useita jouluun. Työmarkkinatuen kokonaisvelotukset olivat vuonna 2013 139 774 euroa. Tämä on 39 % suurempi kuin vuonna 2012. Työmarkkinatukea maksettiin menneen vuoden aikana keskimäärin 36 henkilöstä. Vastaava henkilömäärä vuodelta 2012 oli 28 henkeä/kk. Kaupungilta perittävän työmarkkinaveloituksen suuruus on kasvanut viime vuosina. Vuonna 2013 se oli 32,46 €/pv.

Yllä olevat tiedot kaupungin johtoryhmälle annetusta infosta. Naantaliin näyttää vasta nyt iskeneen todenteolla työttömyyden ongelmat. Tähän kuvaan sopii erittäin huonosti kaiki sopeutustoimet, jotka aktiviteettia vähentävät. Hankalassa puun ja kuoren välissä ollaan. Jälkiviisaasti voi sanoa, että sopeutustoimet aloitimme liian myöhään: tarkoitan tiukempaa budjettikuria ja veronkorotuksia. Muutta niinhän se on, että aina tehdään väärää politiikkaa joko ajankohdan tai paikan suhteen.

Vakka-Suomem Sanomat pitää paikallislehtikulttuuria yllä kertomalla paikallisista tapahtumista perusteellisesti. Mutta on lehdessä muutakin. Naantalilaisilta kysyttiin Turkkuun liittymisestä. Eihän se kelvannut kenellekään. Mutta luovinta ja keskustelua herättävää oli Naantalin oman kasvatin, komean juristin uran tehneen Barryksi kutsutun ja politiikassakin monessa hommassa mukaana olleen Markku Aarolan heitto:TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!