Typerä Lammasluoto pilaa vielä kaupungin maineen

Naantalin mannerpuolen yleiskaavan esittely ja keskustelutilaisuus kulki totuttuja polkuja. Runsaan 50 osallistujan joukko sai kuulla aluksi yleisperustelut. Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen kertoi kaavan suuresta merkityksestä ja kehui luottamushenkilöiden poikkeuksellista panosta.
Yhdessä kohdassa tuli mieleen legendaarisen maakuntainsinöörin kysymys jenkki-isännille: Mitä tiedostamattomia ongelmia teillä on ?

Monotooninen kaavan esittely eli kertomus siitä, mitä on viime kerran jälkeen tehty; se antoi suhteellisen oikean käsityksen tehdyistä muutoksista.

Aluksi lopuksi tullut ehdotus: Muistutusaikaa pitäisi myöhentää 22.6.2016 myöhemmäksi kesälomien vuoksi. Ihan asiallinen toive.

Keskustelussa haluttiin säilyttää oman alueen olosuhteet hyvinä. Pidettiin tärkeän, ettei sallita läpiajoa päättyvien katujen alueella, säilytetään lähivirkistysalueita ja kunnioitetaan luonnon arvoja. Kaikki hyvin ymmärrettäviä näkökulmia ja ehkäpä vielä viilauksella monesta murheesta päästään.

Ilmoilla oli epäilyksiä mitoitusten niin asukasluvun kuin kauppapaikkojen osalta. Olipa paikalla perustelu näkemys kaupungistumistrendien nykyvaiheesta eli siitä ettei suuri omakotitalo olekaan nuorten unelma; se ei ole taloudellisesti mahdollista ja toisaalta halu asua keskellä ja lähekkäin on vetovoimaisempi.

Paikalla ollut kokemuksen äänellä puhunut asukas sanoi, että on hyvä, jos asukas voi pikku hiljaa parantaa asumisolojaan, kuten hän on voinut tehdä ja että hän ymmärtää kehitystä, mutta on valmis taistelmaan tärkeiden puistojen paikkojen puolesta suoran toiminnan keinoin.

Das Ding an sich : Lammasluoto

Sehän siellä oli torahampaana, jota kohtaan ei lausuttu ymmärtäviä sanoja, vaikka rakennettavaa aluetta olikin supistettu. Asetelman ovat tutut, eikä niitä tarvitse kerrata.

Olin päättänyt mennä paikalla kuulemaan asukkaiden mielipiteitä. Mutta taas kerran tulin provosoiduksi: Se johtui tilaisuuden vetäjän maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoisen argumentoinnista, että täytyy ajatella kaupungin taloutta eli että seurakunnalta ostettu maa alue 450.000 euron hinnalla pitää saada taloudellisesti hyödynnetyksi.
Jouduin muistuttamaan,

että en ainakaan itse ole ollut aluetta ostamassa kaupungille seurakunnalta siinä tarkoituksessa, että sille rakennettaisiin asuntokortteleita. Muistelin menneitä ja kerroin, että Meri Naantalin kaavoituksen yhteydessä oli hiljainen sopimus, että seurakunnan omistukseen jääneet alueet säilyvät virkistys ja vapaa-ajan käyttötarkoituksissa.
Ja sen lisäksi en voinut olla huomauttamatta siitä, että merkittävä vähemmistö on vastustanut rantojen rakentamista ja että olisi ollut korrektia kertoa kuulijoille myös tästä näkemyksestä.

Taustoista:
Seurakunnan käsitys myydyn maan arvosta oli alkuaan 1,5 miljoonaa euroa, mutta seurakunta suostui myymään, kun arvioi kaavoituksen olevan epävarman noin kolmanneksen hinnalla alueen.
Jos sitten ajatellaan, että alueelle rakennettaisiin esimerkiksi 10.000 kerroneliötä siitä pitäisi paikan arvo huomioon ottaen 500 €/km2 eli  5 miljoona euroa, siis kymmenkertainen hinta maksettuun verrattuna.
Seurakuntaa tuli moitittua ahneudesta silloin, kun se alueen kaavoitusta alkoi ajaa. Kaupunki on nyt osoittautumassa tässä jutussa seurakuntaa ahneemmaksi pahikseksi. Häpeällistä ja tyhmää.
Ympäristön ja Naantalin kannalta vahingollisen hankeen läpirunnaamisen yhteydessä kaupunki haluaa pilata vielä maineensakin. Sosialidemokraatit eivät tätä tule hyväksymään.
mr

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!