Turhat leikkaukset, Kvist ja uusi kaupunginjohtja

Hyvää tätä vuotta!


Turha leikkaus >> yksityinen business >>> julkinen tereyden huolto

Loppuvuodesta oli uutinen, jossa kerrottiin, että Suomessa on tehty tuhansia turhia polvileikkauksia. Kun sen kuulin, ajattelin, että miltäköhän Timo Kvististä tuntuu. Yhteiskunnallisesti kyse ei siis ole vain turhista leikkauskustannuksista ja ei niistä, vaan pahimmassa tapauksesta paljon suuremmista menetyksistä, kuten Timon tapaus osoittaa.
Tässä on kysymys myös yksityisestä ja julkisesta palvelusta. Julkista moititaan siitä, että hoitoon ei pääse tai että hoitoa ei saa. Nivelten annetaan särkeä ja vasta sitten, kun ei muu auta, leikataan. Se on epäkohta. Mutta kustannusoptimoinnin kannalta se voi perusteluta.
Yksityinen puoli palvelee, mutta myös ansioiden toivossa palvelu voi olla ennenaikainen tai ylimitoitettu. Se ei ole kustannustehokasta ja USA:n tilastothan tämän ongelman suuressa skaalassa osoittavat oikeaksi.
Opetus tästä on, että viisasta ja taloudellisesti perusteltua olisi ylläpitää hyvää, mutta kontrolloitua terveydenhuoltoa yllä eikä alalle pitäisi synnyttää näennäistarpeita ja kustannuksia korottavaa yksityistä businessajatteluun perustuvaa liiketoimintaa. Yksityisen toiminnan tulee olla valvottua eikä sillä saa olla taloudellisesti määräävää asemaa.

Timo Kvistin seuraaja

Kokoomus on Naantalin valtuuston suurin ryhmä. Siellä on ollut jo Kvistin loman aikana harrastusta nopeuttaa hänen lähtöään. Onneksi epäinhimilliset keinot sentään torjuttiin. Ja toiseksi vielä suurempi hyöty kaupungille tuli siitä, että vs. kaupunginjohtaja Martti Sipponen normalisoi johtosuhteita ja talouden ohjausta. Siitä on kaupungille pitempiaikaista hyötyä.

Huolimatta siitä, että en ole vakuuttunut paikallisen Kokoomuksen kyvystä arvioida asioita oikein ja vielä vähemmän kyvystä todella etsiä tehtävään parhaiten sopivaa johtajaa, kuuluu aloite tässä asiassa suurimmalle ryhmälle.
Tämä ei tarkoita sitä, että emme olisi asia koskevassa kehittelystä kiinnostuneita. Emmekä tarkoita sitä, että olisi itsestään selvää - vaikka kokoomuslaisen valintaa voi pitää perusteltuna - , että tuleva kaupunginjohtaja edustaa Kokoomusta.

Tulevan kaupunginjohtajan pitäisi olla dynaaminen, innostunut ja sitoutunut. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että ei ole haitaksi, jos kaupunginjohtajalla on  poliittinen kanta. Mutta vieläkin tärkeämpää on, että muun kyvykkyyden lisäksi hänen pitäisi ymmärtää politiikkaa.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!