Tunnetuin valtuutettu luopuu

 Haastatteluissa Dennis Livson on jo ilmoittanut jättävänsä valtuuston terveydellislisistä syistä. Luopuminen  on reilu tai sanoisinko oikeudenmukainen teko Keskustan ryhmää ja  Heini Jalkasta kohtaan. Olen aikoinaan Turun loikkausten aikana esittänyt, että loikkaajan paikan pitäisi jäädä ryhmälle, koska paikkajako perustuu vaaliliiton kokonaisäänimäärään. Livsonin juttu oli tietenkin vähän toisenlainen, ei hänen kohdallaan ole ollut kyse voimasuhteiden muuttamisesta, vaan kyse  oli ei vain vaan vaan voimahahmosta Dennis Abrahamista, joka on ollut,  ja on,  ja tulee olemaan Der Ding an sich.  eli se tästä.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!