Tiukkaa raamitusta

Naantalin kaupunginhallitus päätti tulevan 2015 vuoden budjetin raameista. Raamipäätös on sinänsä helppo - kysehän on vain numeroista. Mutta raamista kiinni pitäminen on sittenkin toinen luku ja liikutus.

Valtiokaan ei asiaa helpota; valtionosuudet laskevat eikä talpoustilannekaan näytä heti apua tuovan, entinen apumies inflaatiokin makaa maassa. Nyt on sitten päätöksentekijöiden aika näyttää, että puheiden takana on päättäjiä, joilla on järki ja tunne sopusoinnussa.
Turhat ja tärkeät asiat on erotettava.Siinä on lautakunnille tehtävää.

Raamit lukuina

 • Toimiala           Raami 2014     Raami 2015
 • Yleinen     -5 788 000     -4 750 215
  • siitä saaristoasiat   -172 000     -158 000
 • Sosiaali ja terveys     -49 327000   -50 998 500
  • siitä erikoissairaanhoi -21 337000   -22 048 000
  • siitä terveyspalvelut   -4 110 000     -4 010 000
  • siitä hoito- ja vanhus  -9 550 000     -9 550 000
 • Sivistys   -24 803 000   -24 163 000
  • siitä varhaiskasvatus   -6 400 000     -6 200 000
  • siitä perusopetus   -11 170 000    -10 970 000
  • siitä lukio   -1 713 000     -1 613 000
  • siitä kulttuuripalvelut  -1 171 000     -1 171000
  • siitä vapaa-aikapalvelut   -700 000     -700 000
 • Ympäristövirasto   -12 213 000   -12 031 368
  • siitä tilalaitos   -4 492 000   -3 829 000
  • siitä vesihuoltolaitos   1 325 000     1 366 532
  • siitä rakennuslautakunta   32 000     50 000
  • siitä kaavoitus- ja ympäris  1 213000     511 000
 • Satamalaitos   6 284000     4 800 000
 • Toimintakate, raami  -85 847000    -87 143083          
VuosiTP2013TA2014Raami 2015 
Henkilöstömenot54,654,8  53,9 M€ 

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!