Jos tieto ei vastaa luuloa, sen pahempi tiedolle!

Maahanmuuttotuottabriteille20141105.JPG

David Hanson, maahanmuuttoasioista vastaava varjo ministeri sanoi, että raportissa korostettiin tarvetta progressiiviseen lähestymistapaan maahanmuuttoon, jolla voitaisiin saada ongelmat hallintaa ja hyödyntää sen tuomia etuja.

"Näyttöonselvää, ettämonetmaastamuuttajattullessaan tähänmaahanparantavat merkittävästitaloutemmejayhteiskuntamme,muttatiedämmemyösjoitakinmaahanmuuton vaikutuksetjaerityisestihäikäilemättömien työnantajien maahanmuuttajienhyväksikäyttöä voivatpakottaapainamaan laillisten paikallisten yritysten palkkoja alaspäin, Hanson sanoi.


Iso Britannia on kovaa vauhtia ajamassa itseään EU:n ulkopuolelle. Sanotaan, että jopa Angela Merkelin kärsivällisyys on tiukoilla ja että ajatukset EU:n sisäiseen liikkuvuuteen puuttuminen on viimeinen pisara.

Kuten sekä FT:n jutun otsikoista että grafiikasta voi päätellä, niin taas kerran ollaan tekemässä päätöksiä väärien luulojen vallitessa. Britit ja monet muutkin maat esimerkiksi naapurimme Ruotsi on hyötynyt maahan muutosta. Mutta siitä huolimatta noissa maissa juuri maahanmuuttovastaisuus on rajua. Suomenkin Ruotsia huonompaa menestyksen yhtenä syynä pidetään maahanmuuttomme pienempää määrää.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!