Terveysmenoista on tietoa

TerveydenhoidonmenotTHLv2013.JPG

Vuonna 2013 Suomen terveydenhuoltomenot olivat 18,5 miljardia euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna terveydenhuollon menot kasvoivat reaalisesti 1,9 prosenttia. Asukasta kohden menot olivat 3 395 euroa

Terveydenhuoltomenojen suhde bruttokansantuotteeseen nousi 0,1 prosenttiyksikköä vuodesta 2012 ja oli 9,1 prosenttia vuonna 2013. Vuonna 2012 Suomen terveydenhuoltomenojen bruttokansantuote-suhde oli pohjoismaiden alhaisin

Erikoissairaanhoidon (6,8 miljardia euroa) ja perusterveydenhuollon (3,8 miljardia euroa) menot muodostivat hieman yli puolet vuoden 2013 terveydenhuoltomenoista. Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat reaalisesti 3,7 prosenttia. Lääkkeiden ja muiden lääkinnällisten kulutustavaroiden menot kasvoivat reaalisesti 4,8 prosenttia. Vanhusten laitoshoidon menot jatkoivat laskuaan

Vuonna 2013 terveydenhuoltomenojen julkisen rahoituksen osuus oli 75,3 prosenttia ja yksityisen rahoituksen osuus 24,7 prosenttia. Julkisen rahoituksen osuus laski 0,6 prosenttiyksikköä vuodesta 2012

Yllä olevat tiedot löytyvät THL:n tiedostoista, joihin kannattaa tutustua.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!