Tavallisen rehellinen puolue

  • - Meitä vihreitä pidetään usein sellaisina, että asetumme muiden ihmisten yläpuolelle, niin haluan kuitenkin sanoa, että vihreidenkin pitää pyrkiä olemaan tavallisten ihmisten puolue. Moralisointiin ei pitäisi olla kenelläkään varaa, Hautala sanoi tiistaina ulkoministeriössä pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Vaikka olemmekin muiden yläpuolella, meidän pyrittävä näyttämään tavallisten ihmisten puolueelta, oli Hautalan suomennettu sanoma.

Eduskuntavaalien jälkeen kartoittelin puolueiden kansanedustajien mielipiteitä  ja edustajia luokiteltiin eri ulottuvuuksiin esimerkiksi talouspolitiikassa. Osmo Soininvaaran :sijoitus herätti kysymyksen, joka esitettiin ja johon hän vastasi:

  • Hel­sin­ki­läi­nen ve­te­raa­ni­po­lii­tik­ko Os­mo Soi­nin­vaa­ra on ta­lous­asiois­sa sel­väs­ti oi­keam­mal­la kuin val­ta­osa uus­maa­lai­sis­ta vih­reis­tä eh­dok­kais­ta.
  • Tun­tuu­ko paik­ka ar­vo­kar­tal­la omal­ta?
  • "En ole yl­lät­ty­nyt. Kun pää­tin jat­kaa po­li­tii­kas­sa, pää­tin vas­ta­ta kaik­kiin ky­sy­myk­siin re­hel­li­ses­ti. Sil­loin jou­tuu usein täl­lai­seen in­ho­rea­lis­tin nurk­kauk­seen. Pi­kem­min­kin ih­met­te­len, olen­ko mui­ta vih­rei­tä ar­vo­li­be­raa­lim­pi. Si­tä en ole ko­ke­nut ole­va­ni."

Päätin vastata rehellisesti, vastaa Soininvaara, jolle rehellisyys on siis poliittinen ajankohtaan liittyvä valinta eikä arvo sinänsä.

Haiskahtaa pahamaineisen jesuiittaveljeskunnan touhulta: Tarkoitus pyhittää keinot eli poliittisen menestyksen saavuttamiseksi kaikkia keinoja voidaan käyttää. Joskus voi olla rehellinen tai jopa tavallinen ihminen!
Vanhojen puolueiden yksinkertaisia edustajia ottaa päähän..


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!