Tasapuolisuutta

Kaikkia on kuultava.

Sosialidemokraattinen kunnallispoliittinen laajennettu ”johtoryhmä” johtokunta ja valtuustoryhmä perehdytti 21.8.2016 itsensä kahteen suureen kysymykseen tukitoimintojen tehostamiseen ja päiväkoti ja kouluverkosto suunnitelmiin.

Oli ilo kuulla, että kaupunginjohtaja oli saanut henkilöstöjärjestöiltä vahvaa tuke tukipalvelujen tehostamistoimille. Keskustelussa  selvisi, että suunnitelman keskeisin lähtökohta oli ollut, että tehostusta ei tehdä henkilökunnan kustannuksella, vaan kaikille riittää työtä, vain eläköitymisen myötä väkeä vähennetään. Tulipa esille, että määräaikaisia voidaan vakinaistaa.
Tämä on hyvä esimerkki neuvottelukulttuurista, jossa ei vaan kuulla, mutta jossa tavoite asetetaan yhdessä, ja jossa siihen sitoudutaan.

Sosialidemokraatit edellyttävät, että nämä tavoitteiden reunaehdot kirjataan: Henkilökunnan aseman turvaaminen, laadusta kiinni pitäminen ja säätösuunnitelman yksikkökustannusten tuleva taso. On kaikki syy uskoa, että suunnitelman takuumies kaupunginjohtaja ottaa vastuun tästä.

Konsultin ja koulutoimen virkamiesten kouluverkkosuunnitelma on kova paperi. Eihän se vielä ole totutuspaperi, mutta se on kova kertomus siitä, mitä voi olla tulossa tai kuinka suurista muutoksista on pahimmillaan kyse: Tarittavien kiinteistöjen pinta-alat puolittuvat. Yksiköt kasvat ja investointeja tehdään reippaasti. Tähän taustalla ovat syynä reippaasti laskevat lapsimäärät ja ajatukset suurentaa opetusryhmiä. Ideassa näyttää olevan, että Manner-Naantalissa keskitetään aja lähipäiväkodeista ja kouluista siirrytään suurempiin yksiköihin.
Sosialidemokraateilla on halua säilyttää Naantalin hyvä palvelutaso kaikkialla ja se tarkoittaa tällä kerralla, että manner-Naantalissa on kuultava vanhempia aivan yhtälailla kun tehdään saaristossa. Hyvänä esimerkkinä tästä on velkualaiset vanhemmat jättävät kaupungille tänään oman kannanottonsa.
Kaikkien yhtäläisen kohtelun varmistamiseksi sosialidemokraatit ehdottavat, että lasten vanhemmille esitellään kouluverkkoehdotukset ja pyydetään heidän kannaottoja. Vasta tämän kierroksen jälkeen voidaan suunnitelmaa viedä eteenpäin.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!