Tasa-arvo ja laatu yhdessä on suomalainen keksintö

ErnoLehtinenjaKaisaSipponenTiiliholvi20170214.jpg

Professori Erno Lehtinen piti hienon luennon kasvatuksen aihepiiristä.
Kuvassa professori ja koulutuslautakunnan jäsen Kaisa Sipponen pohdiskelevat Suomen alhaista sijoitusta varhaiskasvatuksen tilastoissa, ollaan Välimeren sarjassa.
Tutkittua tietoa Naantalin oma professori esitteli koulutuspoliittisessa tilaisuudessa. Mutta ei hän esityksensä ollut pelkästään selvityksien selittelyä vaan myös vinkkejä siitä, miten tästä pitäisi edetä  erityisesti nuorten miesten pelastamiseksi. Tässä alla muutamia poimintoja luennosta.

Hienoja rakenteita pitää puolustaa. Mutta on arvioitava, mitkä ovat kriittisempiä tekijöitä. Maailma on muuttunut, kaikki vanhat ratkaisut eivät toimi.

Varhaiskasvatuksen osallistumisen vahvistaminen

o  Varhaiskasvatus maksuttomaksi

o  Varhaiskasvatuksen tason vahvistaminen

Kotien kasvatustehtävän tukeminen (erityisesti poikien ongelmia)

o  Arjen viihteellistymisen lisääntyminen edellyttää vastavoimaksi pitkäjänteisen ja sitkeän työnteon oppimista

 Positiivisen ilmapiirin ylläpitäminen koulutuksessa

o  On vältettävä kohtuuttomia säästöjä, jotka vaikuttavat laadullisesti korkeatasoisen opetuksen ylläpitämiskesi

o  Kehitetään opetusjärjestelyjä ja menetelmiä, joilla saadaan oppilaat sitoutumaan tavoitteelliseen opiskeluun.

o  Kehitettävä kielelliset ja kulttuuriset erot positiivisesti huomioon ottavia järjestelyitä

o  tarvittaessa positiivista diskriminointia (lisää resursseja vaikeille alueille)

  • Peruskoulun päätösvaihe on kriittisin syrjäytymisen kannalta. Joustavia ratkaisuja kaivataan.
  • Ammatillisen koulutuksen rakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen- työssäoppimisen mallien kehittäminen.
  • Korkeakouluissa maksuttoman opiskeluoikeuden uudelleen määrittely – Suomalaisille ja EU kansalaisille maksuton yksi tutkinto kultakin koulutuksen tasolta.

Esimerkki: 7000 nuorta jää vuosittain yliopistojen ulkopuolelle, kun niin monet suorittavat monia tutkintoja: >>opintotuen rajaus; ei saa hakea useita paikkoja samanaikaisesti, voisivat olla keinoja?

Naantalia Erno ei ryhtynyt ohjailemaan, mutta rohkenimme arvella, että kyllä hän pitää lähellä olevia ala-asteita perusteltuna. Ja muutoinkin liiallinen keksittäminen säästöjen saavuttamiseksi ei kannatusta saanut.

Tasa-arvo ja laatu voidaan saavuttaa suomalaisessa järjestelmässä: se on suomalainen keksintö, ihme, josta kannattaa pitää kiinni.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!