Tarkastuslautakunta on ollut johdonmukainen ja asiantunteva

Kaupungintulos20092012.JPG

Naantalin tilinpäätös on valtuustossa tilinpäätökseen liittyen. Leo Laaksosen, kok johdolla on laadittu kattava ja sisällöltään painava asiankirja, joka toimii jatkossa hyvänä pohjana tulevillekin vuosille. Sosialidemokraatti varapuheenjohtaja Lauri Laine ja jäsen Erkki Rantanen ovat olleet tyytyväisiä perusteelliseen toimintaan ja ovat olleet yksimielistä lausuntoa kehittämässä ja hyväksymässä. Tarkastuslautakunnan yhteenveto kuuluu seuraavasti:


 • 6. YHTEENVETO
 • Vuoden 2012 tilinpäätös on samalla saaristo-Naantalin ensimmäisen valtuustokaudentilinpäätös.
 • Kuntaliitoksen tärkeimmässä tavoitteessa eli hyvien palveluiden turvaamisessa kaikillekuntalaisille on onnistuttu. Liitettyjen saaristokuntien asukkaiden pelot palveluiden huonontumisesta eivät ole toteutuneet.
 • Arviointikertomuksen sivuilla 7–9 olevat talouden keskeiset tunnusluvut osoittavat
 • saaristo-Naantalin talouden kehityksen ensimmäisen valtuustokauden aikana. Talouden kehityssuunta on ollut huolestuttava. Keskeisiä syitä huonoon kehitykseen ovat olleet:

 • - viivyttely veroprosentin korottamisessa realistiselle tasolle

 • - asemakaavoituksen hitaus sekä kiinteistöjen myyntitulojen ja maankäyttökorvausten ennenaikainen budjetointi ja
 • - epäonnistuminen tuottavuuden parantamisessa.

 • Virkamiesjohdon esityksistä huolimatta veroprosentin korottamisessa viivyteltiin perusteettomasti. Vasta vuoden 2013 talousarviossa veroprosentti määrättiin realistiselle tasolle. Veroprosentin korotuksen lykkäämisessä ei ole kysymys tulojen myöhentymisestä vaan lopullisesta menetyksestä.
  Ympäristökuntia pienempi asukasluvun kasvu osoittaa, ettei alhainen veroprosentti yksin ole riittävä vetovoimaisuustekijä. Vuonna 2012 hyväksytyt asemakaavat turvannevat sen, että myöhentyneet kiinteistöjen myyntitulot ja maankäyttökorvaukset toteutuvat.

 • Syksyllä kaupunginhallituksen johdolla toteutetut toimenpiteet vuoden 2012 alijäämän pienentämiseksi osoittavat, että tuottavuutta voidaan parantaa palvelujen kärsimättä.
 • Tarkastuslautakunnan arvion mukaan on tärkeätä, että valmisteilla olevassa palvelustrategiassa keskitytään konkreettisiin tavoitteisiin ja tuottavuuden parantamiseen. Palvelutason turvaamisessa on pyrittävä eroon tehtäväalueiden välisistä liian jyrkistä rajoista. Lasten ja kouluikäisten palvelut on sopeutettava vastaamaan asiakkaiden vähenevää määrää ja resursseja on kohdistettava vastaamaan muuttuvia tarpeita.

 • Eläköitymis- ja irtisanomistilanteissa on arvioitava, voidaanko palvelut turvata uudelleenjärjestelyillä. Palvelustrategiassa on ennakoitava edessä olevat muutostilanteet. Syksyllä 2012 aloitetuilla toimenpiteillä ja palvelustrategialla on mahdollisuus pysyvästi turvata palvelut ja tasapainottaa kaupungin talous.
  Arviointikertomuksessa ei ole otettu kantaa kunta- eikä soteuudistukseen. Hyvät palvelut ja tasapainossa oleva talous ovat edellytyksenä sille, että Naantali voi saavuttaa haluamansa tavoitteet tulevissa uudistuksissa.

Viimeinen kappale on hyvin tärkeä. Se on hyvä ohje tulevalle toiminnalle, se on itsenäisyyden välttämätön lähtökohta.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!