Taikurin hatusta Naantalin keskustan malli

Taikurinhattukeskustakilpailunvoittaja20130227JPG.JPG

Naantalin kaupungin sivuilta löytyy kilpailun tuloksista tietoa lue tästä

Kilpailun tulos on mielenkiintoinen ja varmaan herättää keskustelun. Toivottavasti ei pelkästään intetä kerroskorkeudesta eikä siitä mitä mistäkin kohdasta näkyy. Ratkaisevaa tietenkin toteuttamisen kannalta on se, että millä ehdoilla saadaan rakentamisesta kiinnostuneita rakentajia. Jos kustannukset ovat 2.500 kerroneliötä kohden  tulee talonrakentaminen vaatimaan yli 50 miljoona euroa. Eli hankeen läpivienti ei ole ihan pikkujuttu.

Liitteenä on voittaneen kaavaehdotuksen kuva sekä tässä alla on keskeiset palkintolautakunnan perustelut:

  • Palkintolautakunta päätti 5.2.2013 asettaa ensimmäiselle sijalle ehdotuksen ”Taikurin hattu” ja esittää sen ottamista jatkotyöskentelyn pohjaksi. Jatkotyössä voidaan hyödyntää myös muiden kilpailutöiden esille tuomia ratkaisuja. Toiselle sijalle asetettiin ehdotus ”Copperfield” ja kunniamaininta annettiin ehdotukselle ”Trimantti”.

Arvostelussa painotettiin ratkaisujen yleistä laatua ja kehityskelpoisuutta. Ratkaisujen toimivuutta on pidetty tärkeämpänä kuin yksityiskohtien virheettömyyttä.

  • Tarkemmat perustelut ja ehdotuskohtainen arviointi löytyvät liitteenä olevasta arvostelupöytäkirjasta, joka on kuten kokonaisuuskin Naantalin kaupungin sivuilla.

Ehdotuksen pohjalta on mahdollista kehittää Naantalin keskustaa laajalla alueella ja vaiheittain. Ehdotus poikkeaa aiemmista suunnitelmista ja vaatii uutta ajattelua sekä liikenteen että toimintojen sijoittumisen kannalta. Ehdotus muuttaa alueen luonnetta tuntuvasti ja haasteena on riittävän väljän ja ilmavan vaikutelman säilyttäminen lisärakentamisesta huolimatta. Rakentamisen määrää voidaan harkitusti lisätäkin korttelikohtaisilla suunnitteluratkaisuilla. Keskustan ilme muuttuu ilman erillistä kohokohtaa tai kiintopistettä. Toteutuksen laatutaso määrittelee keskustan yleisilmeen, mutta erityisiä yksittäisiä riskitekijöitä ei ole korkealaatuisen kaupunkikuvan toteuttamiselle.

ilmoitettu kerrosala: 21 050 kem²  / Pysäköinti: 283+24=307 ap


  • Palkintolautakunta:

  • Markku Tuuna (PJ): Hannu Aalto (VPJ); Hanna Gustafsson (J); Hannu Taskinen (J); Jaana Malmikare (J; Samuli Santalahti (J)
  • Ammattijäsenet:
  • Eero Löytönen, ark.SAFA; Kirsti Junttila, ark.SAFA; Kari Raimoranta, ark.SAFA
  • Sihteeri: Tero Lehtonen, ark.SAFATUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!