Suomi lisääntyy 0,91, Naantali vain 0,66 prosenttia! (tarkoittaa syntyvien suhdetta väestön kokonaismäärään)

LapsensaantijakatoSuomessa20180306.jpg

150 vuottA SITTEN SYNTYI YHTÄ VÄHÄN LAPSIA KUIN NYT!
Se oli Ylen uutisen sanoma.

Siis varsinainen romahdus on tapahtunut Sipilän hallituksen aikana, kun syntyneiden määrä on vähentynyt 10 prosenttia. Ja lapsiasia ei vaadi toimenpiteitä!!!!

Naantalissa syntyi 127 lasta se on suhteellisesti kolmannes vähemmän kuin maassa keskimäärin. Eikä syytä huoleen - täälläkään.

Väestöliiton perhebarometriin vastanneet ovat sen sijaan kertoneet, että lapsiperheiden elämä on ankeaa ja riitaista.
Lasten saannin lykkääminen ei yleisesti liity siihen, että parisuhdetta ei löytyisi. mukaan parisuhteessa ollaan yhä kauemmin kahdestaan, ennen kuin edes lapsen hankkimista harkitaan.

Kansainvälisesti kiinnostavaa FT:n artikkelin mukaan on, milloin olisi uranaiselle oikea hetki  lapsen saamiseen?

Tanskalainen tutkimus osoitti, että naiset, joilla oli ensimmäinen lapsi 31-vuotiaana tai myöhem,min ansaitsivat enemmän uransa aikana kuin naiset, joilla oli lapsia nuoremmassa vaiheessa - tai jopa naisia, joilla ei ole lainkaan lapsia.

Naiset, joilla oli 31-34-vuotiaiana lapsia ansaitsivat keskimäärin 13 prosenttia enemmän elinaikanaan kuin korkeakoulututkinnon suorittaneilla naisilla, joilla ei ollut lapsia.

Suositus oli, että lapset kannattaa hankkia 31-34 vuotiaana.

Pyysin kommentteja Naantalin kaupunginhallituksen johtavilta jäseniltä: Tuorein ylinnä:

Mirva Maine, vihr. Toinen kommentti

Lähipiirillä on iso vaikutus lisääntymiseen: jos olet ainoa lapsi, et luultavasti perusta suurperhettä #uutisvahti

https://yle.fi/uutiset/3-10105238


Mikko Rönnholm, sd
Asiaan liittyvä artikkeli oli HS:ssa tänään 8.3.2018. Aiheesta on keskusteltu Naantalin kh:ssa. Siellä on esitetty kritiikkiä ennaltaehkäisevään ajatteluun. Kannattaa harkita ennen kuin seurataan Kokoomuksen peiteltyjä hyvinvointipalvelujen heikennyksiä.

Heli Saavalainen HS:

VARHAISTAtukea lapsille ja perheille, täsmätukea työntekijöille, sijaispooleja ja moniammatillista tiimityötä. Lastensuojeluun kaivataan nopeasti vaikuttavia toimia, joiden avulla vaativan ja monialaisen työn kuormittavuutta saataisiin kevennettyä.

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityshenkilö, ylisosiaalineuvosAulikki Kananojaesittää tänään keskiviikkona julkistettavassa väliarviossaan ennen kaikkea perheille suunnatun varhaisen tuen ja ehkäisevän toiminnan laajentamista tuntuvasti lisäämällä perhetyötä ja kotipalvelua.

Varhainen tuki olisi Kananojan mukaan nostettava ensisijaiseksi, kun lastensuojelutyön resursseista päätetään.

Näin voidaan hänen mielestään vahvistaa sekä vanhemmuutta että lasten kasvua ja ehkäistä mahdollisten riskien muuttuminen ongelmiksi. Pidemmän päälle näin voitaisiin myös hillitä kustannuksia.


Sirpa Hagsberg,sd:

Kouluttautuminen, uraputkeen pääsy, työelämän vaativuus, pätkätyöt vievät ainakin naisilta energiaa ja lasten hankkimista siirretään. Lapsiperheiden palvelut, hyvin resurssoitu päivähoito ja turvallinen koulumatka tulevat mieleen mahdollisesti vasta, kun esikoinen alkaa niitä tarvitsemaan. Mahdollinen uuden kodin hankinta esimerkiksi ympäristökunnista voi ratketa hyvien lapsiperheiden palvelujen vuoksi.

Saammeko hyvillä lapsiperheiden palveluilla esimerkiksi syntyvyyden nousuun? Mielestäni asia on monijakoisempi, jossa työelämän pitäisi olla paljon nykyistä enemmän perheitä tukemassa.

Mirva Maine, vihr:

Nopea kommentti paikallistason toimenpiteisiin. Lapsiin kohdistuvat palvelut ja vanhemmuutta tukevat resurssit ovat tärkeitä, niiden ohella pitää ehdottomasti kiinnittää huomiota lapsiperhemyönteiseen imagoon ja brändätä tätä voimakkaasti. Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus tuo varmasti imagoetua, vrt. Kustavin päätös ilmaisesta päivähoidosta.

Synnytystalkootyyppistä ajatusten viljelyä ei kannata kokeilla, se suututtaa meidät feministit. Lapsia ei yleensä myöskään mietitä osana ansion kehitystä, vaikka datana on toki kiinnostavaa.

MirvaTUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!