Suomalainen sosialismi

SosialismijaperiaateohjelmaA20170413.jpg

Sosialismi ei ole helppo juttu. Sen idea on ymmärretty pääasiassa väärin, niin vastustajien ja puolustajien keksuudessa. Siihen soveltuukin tokaisu: ”Hyvä aate, mutta jätkät pilasi!”.

Mikko Salmi kirjoittaa 13.4.2017 Demokraatissa, että sosialismiin kaatui SDP:n periaateohjelman uudistaminen.

Puoluekokouksessa päädyttiin,

Periaateohjelma ei ole sopiva nimi kirjoitetulle paperille. Se oli helppo keino ohittaa terminologinen erimielisyys ja siirtää se tuonnemmaksi toivossa, että se jotenkin enemmän joskus ikuisuuskysymyksestä kirkasituisi.

Itse olemme ja myös muut ovat pakottaneet meitä tekemään tästä työväenliikkeen tahratusta aatteellisesta lähtökohdasta läpipääsemättömän turhan ongelman.

Omalta kohdaltani tätä aihetta sohaisin näillä sivuilla helmikuun 3 pnä 2017 olleessa kirjoituksessa SDP kulkee omaa tietään. Aloitin jutun lainaamalla TS:n alion Rauli Mickelssonin kolumnia

  Kommunismin ja Neuvostoliiton romahdus johti siihen, että sosialidemokraatit alkoivat arvioida uudelleen markkinataloutta ja sosialismia. Sosialismista tuli sosialidemokraateille yhä enemmän arvo eikä tarkoittanut enää uudenlaista demokraattista talousjärjestelmää. Tämä on huomattavissa vuosien 1987 ja 1999 ohjelmissa.

Nyt käsiteltävässä ohjelmaluonnoksessa todetaan selvästi Sdp:n sosialismi-käsitteen muuttuneen. Ohjelmaluonnoksessa on myös muita käsitemuutoksia. Markkinatalous-termi ymmärrettiin suomalaisessa vasemmistossa pitkään kielteisesti, mutta vuoden 2017 esityksessä sitä puolustellaan. Tosin ohjelmaesityksessä suhtaudutaan kielteisesti äärimmäiseen markkinaliberalismiin ja painotetaan markkinoiden ohjaamisen välttämättömyyttä. Markkinoiden ohjailtavaksi eivät sovi ohjelman mukaan koulutus ja terveydenhoito. Esityksessä korostetaan julkisen sektorin ensisijaisuutta hyvinvointipalvelujen tuottajana.

Näin kirjoitti "tiedemies", jolla on oma historia ja oma maailmankuva.Ja tähän vastasin:

Sosialidemokraattien suhtautumismuutos talousjärjestelmäkysymykseen ei ole perustunut kommunismin romahdukseen vaan omaan kokemukseen ja näkemykseen, joka on aina haastanut kommunismin ja haastaa edelleen sen demokraattisten ja ihmisoikeus puutteiden vuoksi.

Ja raskaaksi kevennykseksi kerroin, että Kiina on ihailtavalla tavalla poistanut köyhyyttä ja luonut rikkautta. Mutta todellinen vapaus puuttuu:

Asioista perillä oleva taho: "Useimmat Kiinan miljardöörit ovat kuin hanhet — ne lihovat puoluejohtajien läheisten yhteyksien avulla, mutta jossain vaiheessa keisari päättää, että hän haluaa syödä hanhenmaksaa." Jamil Anderlini FT

Kysymys kuuluu olemmeko me vai onko yhteiskunta

Nyt päätoimittaja Mikko Salmi lehdessä kuvan mukaisesti avaa ikiomaa sosialismin solmua ja kertoo, että teoriaviisaat Helsingin toverit ovat sitä mieltä, että  Ruotsin tovereiden muotoilu olisi jotenkin selkeämpi kuin oma yrityksemme.

Kun kissan hännän muita nostajia ei ole, niin kerron, että kuvassa näkyvä toistaiseksi viimeisin muotoilu tiivistelmäksi kuului alun perin

”Sosiaalidemokraattien Suomi on oikeudenmukainen yhteiskunta, jossa ihmisiä ja luontoa kohdellaan reilusti ja vastuullisesti”

Ehdottamani korjaus kuului kuten kuvassakin  kirjoitetaan:

Sosialidemokrraattinen Suomi on oikeudenmukainen yhteiskunta , jossa vapaat ihmiset kohtelevat tosiaan ja luontoa reilusti ja vastullisesti.

Erona tässä on, että meidän on tunnistettava ajan ja ajattelun muutos.

Perusteluna muutokselle lainasinkin. Neal Lawsonin kirjoitusta : (Social Democracy Without Social Democrats? How Can The Left Recover? )

Se voisi olla yhteenkuuluvaisuuden, solidaarisuuden ja hyvinvoinnin hämmästyttävä maailma – uuden kulta-ajan sarastus, jolloin sosiaalidemokratia ei oli ihmisiä varten vaan ihmisten kanssa.
Tuleeko sosiaalidemokraattia ymmärtämään uuden ajan hengen ja haluaako se olla osa sitä?

Tämä on paljon merkittävämpää mietittävää, kuin sosialismi termin määrittelykysymys.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!