Sotku, Sotkumpi, Sote

Sotealueet20130319.JPG

 • Selvityshenkilöt luovuttivat sote-ehdotuksensa
  Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen selvityshenkilöt luovuttavat ehdotuksensa tänään kello 10 peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonille.

  Selvityshenkilöt ovat etsineet alueellisesti parhaita sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisuja. Laajan perustason (=yhdistetty perustason sotepalvelut sekä erikoissairaanhoidon ja vaativan sosiaalityön palvelut) sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuta kantavia tahoja olisi jatkossa aikaisemman noin 140 tahon sijasta 34. Kaksi järjestäjistä olisi yksittäisiä kuntia ja muut sote-alueita.

  Vastuukuntamalli on otettu hallitusohjelman linjauksen mukaisesti lähtökohdaksi sote-alueen hallintomallina, mutta osaan on ehdotettu kuntayhtymää paremmin soveltuvaksi. Ehdotuksissa on mukana myös pohdintaa vaihtoehtoisista alueellisista järjestämismalleista ja -alueista (esim. Raasepori-Hanko oma sotealue, ei Lohjan kanssa tai Savonlinnan oma sote-alue, ei Mikkelin kanssa, Pietarsaari tms.).

  Tämän lisäksi ehdotetaan viittä sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvastuualuetta, joilla on laajaa perustasoa tukevia ja koordinoivia tehtäviä. Sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvastuualueista ehdotetaan oikeushenkilöitä.

Tällainen SDP-tiedote tuli tuosta esityksestä. esitys on sinänsä ihan puuta ja heinää eikä ole mitään järkeä sotkea olevia systeemejä epätasaisilla ja erikoisilla järjestelyillä: Ajatellaan nyt Varsinais-suomea: Mitä järkeä on sekoittaa oleva sairaanhohtopiiri ja jakaa se Turku 350.000 asukasta, Salon 60.000 Parainen- Kemiö 23.00 asukasta  sotepiireihin. Järjetöntä.

Puolueen tiedotteen mielenkiintoinen yksityiskohta on huomata Jouni Backmanin (Savonlinna ) ja Maarit Feldt-Rannan (Raasepori) vaikutus.
 
Yle  kommentoi näin:
 • Pallo on poliitikoilla

 • Seuraavaksi työ jatkuu hallituksen sosiaalipoliittisessa ministerityöryhmässä ja jo torstaina hallituksen kehysriihen yhteydessä odotetaan linjauksia, miten hallitus suhtautuu selvityshenkilöiden esitykseen.
 • Lainsäädännöllisesti, hallinnollisesti ja myös talouden vastuiden kannalta kokonaisuus on valtava, ja viime kädessä asia on tietysti hallityksen ja eduskunnan käsissä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2014. Lain on tarkoitus tulla voimaan 2015, sisältäen kuitenkin siirtymäajan.
 • Kuntarakenteen uudistamiseen tästä odotetaan potkua, sillä hallituksen tavoitteena on että kuntien yhdistymiset tapahtuvat viimeistään vuonna 2017. Hallitushan on luvannut, että pakkoliitoksiin ei mennä. Jokaisen kunnan on nykyiselläänkin kuuluttava johonkin sairaanhoitopiiriin, joten lailla voidaan säätää kunnan kuulumisesta johonkin sote-alueeseen.
 • Kuinka sitten rahoitus järjestetään? Kunnat maksavat tavalla tai toisella, mutta nähtäväksi jää, miten rahliikenne kulkee eri toimijoiden välillä, jos malli etenee ehdotetulla tavalla. Monen pelko ainakin pienissä kunnissa on, että isot määräävät ja pienet maksavat.
 • Kunnat saavat vielä kevään aikana mahdollisuuden kertoa näkemyksiään ehdotukseen. Tilaisuudessa puhunut Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen sanoi, että selvitystyöhön lähdetään ripeästi yhteistyössä muiden tahojen kanssa.
Liitteessä näkyvät alueet ja se, miten mielettömältä tuntuu sairaanhoitopiirien hävittäminen

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!