Sotelinja pitää ja valtuusto toimii

Naantalissa ollaan yksimielisesti erimielisiä tasavallan hallituksen sote-luonnoksen käyttökelpoisuudesta.
Yhtenäisyys on hyvä lähtökohta, vaikka pelkona onkin järjen äänen menevän kuuroille koville korville Helsingissä.
Sirpa Hagsberg puhui asiantuntevan painokkaasti siitä, että kysymys on kuntalisten oikeuksista. Lue puhe kirjoituksia palstalta

Aloitteiden muodossa keskusta oli lähiruoka-asialla, kristilliset yritysten toimitloista ja perusuomalaiset tekivät laaja-alaisen työllisyyden hoito-ehdotuksen kts liite.
Naantalin valtuusto toimii nopeasti ja asiallisesti.

Ps. Fiksua väkeä! Kaupunginsihteeri Riita Lehtinen lähetti alla olevan viestin valtuutetuille

Kiitos teille hyvät valtuutetut, että suhtauduitte ymmärtäväisesti ja joustavasti tänään kokouksessa työskentelyänne haitanneisiin tietoliikenneongelmiin. Tietohallintopäällikön toimesta ongelmien syy selvisi ja kokousyhteyksien toimivuuteen saadaan parannus.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!