Sotea ei ymmärretä tai jos ymmärretään, niin väärin.

Sotegallup20180223.JPG

Näin taitaa tämä juttu kulkea.
Taas kerran ollaan tekemässä asia mielikuvien ja ylenpalttisen tietotulvan alaisena. Päättäjistä ani harva jaksaa lukea tuhansia sivuaja ja siksipä tässä tapauksessa kansalaiset luottavat edustajiinsa, eikä sekään ole paljon. Mutta se on selvästi enemmän kuitenkin kuin mitä -kokoomuslaisia lukuun ottamatta- luottamusta on yksityisiin firmoihin.

Näin tulkitsen tehtyä ja Hesarissa referoitua mielipidekyselyä.

Ja kolumnistit kirjoittava ja selittävät ja antavat ymmärtää, että kyllä se siitä:

Kaikkein tärkein osa sotea on lopulta se, mistä ja miten suomalaiset saavat terveyspalvelunsa uudistuksen jälkeen. Se varmistuu ja tarkentuu vasta vähitellen, ja siitä tulee kyllä tietoa sitten, kun tilanne alkaa olla päällä. Teija Sutinen, HS 23.2.2018

Kun näin on niin eikö viisasta olisi edetä vähitellen, mutta sitä Teija Sutinen & Co ei voi sanoa, sillä juuri siten hän joutuisi ottamaan kantaa opposition puolesta hallitusta sekoilua vastaan.

Ja sitten on maailman muuttamisen tarve kaupallisista sysitä:

Kaiken vääntäminen väkisin yritysmalliin ei ole pelkästään väärin vaan se on myös kallista. Mutta tässä nyt kuvaava  termiesimerkki, kun  potilaasta tehdään  asiakas. Lääkärin ja potilaan suhde erityinen ja se tullee sellaisena säilyttää:

Asiakkaana olemiseen kuuluu kuitenkin piirteitä, jotka eivät edistä potilaan etua tai yhteistyötä häntä hoitavan lääkärin kanssa. Asiakkaalla on oikeuksia, jotka ovat vieraita hoito­suhteelle, esimerkiksi ”aina ­oikeassa oleminen” ja odotus saada mitä tahansa haluamaansa palvelua.
Jos potilaasta tulee asiakas, lääkäristä uhkaa tulla kauppias. Terveydenhuollossa voidaan toki asiakkaina pitää henkilöitä, jotka eivät ole sairaita vaan ­hakevat eri tarkoituksiin vaadittavia lääkärinlausuntoja.
Hyvän potilas–lääkäri-suhteen kannalta on tärkeää, että lääkäri säilyttää asiantuntemukseen perustuvan arvovaltansa, johon potilas voi luottaa. Hoitosuhde ei parane siitä, että potilaasta tulee asiakas. Pikemminkin asiakas-sanan käyttäminen potilaan sijasta symboloi epäempaattista hoitosuhdetta. Amos Pasternack, sisätautiopin emeritusprofessori

Terveyspalveluiden käyttäjinä tiedämme, että parasta on kun emme tarvitse lääkärin tai hoitajan apua. Tällaisista asiakkaista firmat tykkäävät ja näihin kannattaa satsata. Terve, varakas ja tyytyväinen on paras asiakas. Sairas, köyhä ja tuskainen on vaikea potilas.
Kaikkien terveydestä ja sen vaalimisesta on kysymys, mutta lääkärin eettisen ohjeen  VIII mukaan sen tulee tapahtua:

Lääkärin tulee hoitaa potilasta tämän avuntarpeen mukaan ja asettaa palkkionsa suoritetun työn perusteella. Lääkäri ei saa tavoitella perusteetonta aineellista etua.

Eikö näin ollen ole suuri riski, että markkinavetoinen voittoa tavoitteleva yritystoiminta voi olla ristiriidassa toiminnan perusetiikan kanssa.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!