Sote-lausunnot on annettu

Naantali ja monet muut kunnat epäilevät lausunnoissaa laiansäädännön onnistumista jatelussa aikataulussa ja edlyyttävät parempaa valmistelua.
Samoilla linjoilla näytti olevan Yle:n asiaa pitkään seurannut toimittaja.


THL, joka on tavallan osapuolena julkisti oman näkemyksensä. Tässä lyhyesti kommentein niitä:

Sosiaali- ja terveyspalveluiden valtionosuudet olisi tulevaisuudessa luontevinta maksaa suoraan palvelut järjestäville viidelle sote-alueelle, ehdottaa THL omassa lausunnossaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämislain ehdotuksesta.


Tuntuu luontevalta ja vielä parempi oli, jos valtio suoraan hoitaisi kaikkein vaativimman  terveydenhoidon. Yliopistollollisten keskussairaaloiden hallinto kuntayhtymäpohjalta on kvasihallintoa. Hallinnossa pitää olla korkeaa ammattitaitoa ja laajaa näkemystä. Siellä voi olla alueellista edustusta, mutta ei määräävässä asemassa.

Uudistuksen tavoitteet ovat parhaiten saavutettavissa, jos kullakin sote-alueella palvelujen tuottamisesta vastaa korkeintaan 4-5 kuntaa tai kuntayhtymää. THL

Vaikuttaa kankealta ja tässä kohdassa katkeaa asiakkaiden ja päättäjien välinen yhteys. Joka pieneten terveyskeskusten tapauksessa on toiminut hyvin ja jota ei pitäisi hävittää. Naantali on ehdottanut, että vähintäänkin  alihankintajärjestelmä tulisi säilyttää kuntavetoiselle tuotannolle, jossa paikallisesti voidaan yhdistää sosiaali ja terveyspalvelut lähellä asiakasta, kuntalista. 

THL toivoo, että lakiehdotuksessa selkiytettäisiin vielä valtiovallan keinoja ohjata sote-alueiden toimintaa ja toteuttaa kansallisesti yhtenäistä sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Samoin tulisi täsmentää sote-alueiden keinoja ohjata tuotantovastuullisia kuntia ja kuntayhtymiä. Tuotantovastuun kriteerit ja tuotantovastuullisten toimijoiden rahoituksen periaatteet tulee myös määritellä.

Kun laitos esittää näin paljon perusteltua kritiikkiä, niin tuntuu kummalta, että siellä uskotaan, että lainsäädännön säätäminen onnistuu esitetyssä aikataulussa.
THL voi olla terveyden ja hyvinvoinnin asiantuntija, mutta lainsäädännön synnystä ja siihen liittyvästä monipuolisesta, monipolvisesta ja monipäisestä prosessista laitos taida tietää juurkikaan mitään!

.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!