Sote hässäkkä

SotekaavioMR20140818.jpg

Ei entiselleen , ei entiselleen, kai mikään jää, lauletaan ja sama kaiku on sotessa. Mutta miksei voida toimia toimivien nykyisten systeemien puitteissa ja tavoitella mainittuja korkeita päämääriä.

Oheisessa kuviossa olen hahmotellut yksinkertaisesti, mitä maakuntamalli tai sairaanhoitopiirimalli voisi tarkoittaa.
Erva TYKS hoitaa suunnittelun ja johtamisen ja vaikeat tapaukset valtakunnallisen suunnitelman mukaisesti muiden ervojen kanssa tehdyn työnjaon mukaisesti. Tuottajavastuu on sairaanhoitopiirillä ja tuotantoa alihankitaan myös kunnista, joissa on valmiit fasiliteetit.
Ei ainakaan esitettyä monimutkaisempaa eikä ole epäjatkuvuuskohtia.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!