Sosialidemokraattien tavoitteet ja ehdokkaat esille

Naantalin Työväenyhdistyksen yleinen kokous keskittyi tavanohmisten valtuustoasioiden lisäksi kunnallisvaalikysymyksiin:

Vaalipäällikkö Hannu Aalto esitteli kokoamansa ehdokaslistan. Kokous hyväksyi ehdokaslistoille koossa olevan 58 ehdokkaan listan ja valtuutti johtokunnan täydentämään lista suostumuksensa vielä jättävien osalta: Nykyiset valtuutetuista Heikki Aaltoa lukuun ottamatta muut 12 asettuvat ehdolle.
Naisia listalla on 27, miehiä 31. Nuorin on 18 ja 75 vuoden ikäinen. Koulutuksen työkokemuksen ja asuinpaikan suhteen listaa on kattava. Tutustu listaan tässä alla olevasta liitteestä.

Vaaliohjelman lyhyeen version esitteli puheenjohtaja Mikko Rönnholm. Keskustelun jälkeen sitä täydennettiin ja todettiin pidemmästä versiosta löytyvän yksityiskohtaisempia vastauksia esiin tulleisiin kysymyksiin. Vallitavoitteet on luettavissa kirjoituksia palstalta. Lue ohjelma kirjoituksia palstalta

Valtuustoasioista huolta herätti puolivuotisraportti. Tyhjien puheiden aika alkaa olla ohi eikä aina vaan voida lisätä tuloja myymällä olematonta. Totuuden hetki on nyt ja tarkastuslautakunnan arvio näyttää entistä osuvammalta. Sosialidemokraatit eivät pidä nykymuotoisen kunnallisveron korottamista oikeudenmukaisena ja siksi haluamme selvittää kaikki muita mahdollisuuksia ennen siihen turvautumista. Mutta pallo tässä asiassa on suurimmalla ryhmällä eli Kokoomuksella.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!