Sirpa Hagsberg: Talouden tasapainoa & sosiaalista oikeutta

SDP:n ryhmäpuheenvuoro 14.11.2016: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 – 2020, talousarvio 2017

Kun vuosi sitten hyväksyimme kuluvan vuoden talousarvion, kikyt, loikat ja sote jo puhuttivat. Nyt niissä on jo hieman enemmän konkretiaa, mutta hämmennys meissä sosialidemokraateissa vain kasvaa. Kenen hyväksi maamme hallitus tekee päätöksiään?

Olemme yrittäneet talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa tuleville vuosille laadittaessa pitää tiukasti kiinni naantalilaisten eduista. Taloudelliset realiteetit on kuitenkin otettava huomioon. Veroprosentin maltillinen nosto ja korotus muun kuin vakituiseen asumiseen tarkoitetun kiinteistön verotukseen olemme valmiita hyväksymään. Keskeneräinen prosessi Neste Oy:n kanssa, lähestyvä sote- ja maakuntauudistus ja niiden vaikutus kaupungin talouteen on vielä epäselvää.

1,2 miljoonan euron saaristolisä on erittäin tärkeä saavutus ja kompensoi hieman väheneviä valtionosuuksia. Positiivisena näemme alueellisen työllisyystilanteen kohenemisen telakan menestyksen myötä, Naantalissa Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n rakennuttama monipolttoainevoimalaitos luo Varsinais-Suomeen  valmistuttuaan noin 250 uutta työpaikkaa.

Emme pidä siitä epävarmuudesta, minkä lähestyvä sote-uudistus luo kuntalaisiin ja tällä sektorilla työskenteleviin ammattilaisiin. Olemme pystyneet tuottamaan laadukkaita palveluita kuntalaisillemme. Toimiva perusterveydenhuolto, asiantuntevat hoito- ja vanhuspalvelut ovat lähellä ja saavutettavissa. Pelkäämme, että sote-uudistus keskittää palvelut suurempiin kuntakeskuksiin, eikä valinnanvapaus koskekaan kaikkia.

Haluamme ennen suurta muutosta pysyttää asiakas- ja potilasmaksut nykyisellä tasolla toisin kuin talousarviokirjassa on sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä esitetty 1.1.2017 alkaen. Näin ovat jäsenemme sekä sosiaali- ja terveyslautakunnassa, että kaupunginhallituksessa ilmaisseet tahtonaan, mutta hävinneet äänestykset. Alkuvuoden kiinteistö- ateria- ja siivouspalveluiden palvelustrategiatyö päättyi laajojen selvitysten jälkeen Arkea-vaihtoehtoineen oman työn ja toiminnan tehostamiseen.  Toivomme muiltakin sektoreilta samaa henkeä. Vaikka sote-uudistus kuormittaa ja luo epävarmuutta, myös sosiaali- ja terveystoimessa tulisi rohkeasti tehostaa ja luovasti kehittää omaa työtä ja saada säästöjä ilman maksujen korotuksia. Syksyllä alkava kotisairaalatoiminta on tästä erittäin hyvä esimerkki. Ihmetystä ryhmässämme  herätti puolestaan se, miksi Aurinkosäätiön palvelutalon koko laajennusosan käyttöönotto venyy syksyyn.

Naantalin kaupunki pystyy toteuttamaan tulevina vuosina mittavat investoinnit. Kouluja korjataan, Aurinkotien ja Kreivinkadun kiertoliittymä on tärkeä investointi keskusta-alueen rakentumiselle uuden asemakaavan mukaisesti.  Yhteisenä haasteenamme on raikastaa kaupungin ilme vain muutamana kesäkuukautena elävästä, muuten ikääntyvien kuntalaisten nukkumalähiöstä elinvoimaiseksi ja vetovoimaiseksi.

On seurattava tarkalla korvalla, mitä muualla tapahtuu. Keskustaan on saatava monipuolista asuntotarjontaa, niin kohtuuhintaisia omistus- kuin vuokra-asuntojakin. Mm. myös lapsiperheet ovat nykyään kiinnostuneita muuttamaan keskustaan palvelujen ääreen. Rakentamaan haluaville löytyy monipuolista tonttitarjontaa. Vuoden 2017 aikana laaditaan esityksestämme kaupungille asunto-ohjelma.

Toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2017 – 2020 ja talousarviota 2017 käsitellessämme nousi esiin myös kritiikkiä. Kaupunginhallituksen 1. ja 2. käsittely olivat melko peräkkäin, jolloin aika perehtymiseen lyheni. Maisema-mallista luopumisen tilalle pitäisi saada nopeasti uusi raportointijärjestelmä verrokkikunnista. Kaupungin tekemien sopimusten seuranta ei ole riittävän tehokasta. Talousarviokirjan koettiin olevan entistä suurpiirteisempi. Nähtiin myös, että resurssien lisääntymisen tuloksia ei arvioida riittävästi tai ollenkaan.

Sosialidemokraattien valtuustoryhmä on valmis hyväksymään toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017 – 2020 sekä talousarvion vuodelle 2017 yhtä muutosta lukuun ottamatta. Sosiaali- ja terveysmaksuihin esitettyjen korotusten aiheuttamien maksutuottojen lisäyksestä esitämme seuraavia vähennyksiä: terveyspalvelut – 60.000 euroa, suun hammashuolto -100.000 euroa ja sekä hoito- ja vanhuspalvelut – 90.000 euroa.

Kiitämme kaupunginjohtajaa ja muita virkamiehiä, sekä luottamushenkilöitä asiallisesta talousarviotyöskentelystä.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!