Sirpa Hagsberg: Kysytään kirjaston käyttäjiltä

VALTUUSTOALOITE 4.9.2017 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee kokouksessaan 6.9.2017 kirjaston kehittämissuunnitelman.  Suunnitelmatyö alkoi jo 2014 ja kaupunginhallitus merkitsi kehittämissuunnitelman tiedoksi kokouksessaan 23.3.2015.

 Kehittämissuunnitelman käsittelyn jälkeen on tapahtunut muutoksia:

1.

Uusi kirjastolaki tuli voimaan 1.1.2017.

2.

Yläkoululaisille ja nuorille tehtiin kirjaston käyttöä koskeva kysely syksyllä 2016.

3.

Postin tilat Tullikatu 11:n alakerrassa vapautuvat 1.12.2017.

Yläkoululaisille ja muille nuorille osoitettua kyselyä ja sen huomioimista päivitetyssä kehittämissuunnitelmassa pidämme erityisen hyvänä asiana.

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki varaisi vielä kaikille kirjaston käyttäjille mahdollisuuden lausua mielipiteensä kirjaston kehittämissuunnitelmasta tilaratkaisuineen ja huomioisi mahdollisuuksien mukaan uudet ideat.

SDP:n valtuustoryhmä

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!