Sirpa Hagsberg: Hyvinvoinnista tinkimättä pidetään talous terveenä

SDP:N VALTUUSTORYHMÄN PUHEENVUORO 16.11.2015
Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2019 

Talousarviokirjan alussa on lueteltu arvomme, jotka ovat avoimuus, luottamus, uudistumiskyky, oikeudenmukaisuus ja asiakaslähtöisyys. Talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa on pyritty laatimaan kaupungin strategian mukaisesti. Valtuustoryhmämme pitää tärkeänä, että edelleen teemme itsenäisessä Naantalissamme määrätietoisesti työtä kaupunkilaisten hyvinvoinnin hyväksi ja kaupungin kasvun turvaamiseksi. Paineita tosin asettaa valtiontalouden kehno tila ja siihen liittyvät kuntiin kohdistuvat lukuisat selvityspyynnöt – ja työt säästöpaineineen. Vaikka kuinka varautuu, yllätyksiltä ei vältytä. Tästä esimerkkinä Nesteen ja kaupungin välinen erimielisyys satamamaksuista, jota puidaan välimiesoikeudessa. Kyseessä on kaupungin kannalta merkittävä tulo, mutta koska asia on kesken, on ollut järkevää huomioida mahdollisesti saamatta jäävä tulo jo ensi vuoden talousarviossa. Toivomme kuitenkin asian päättyvän molempia osapuolia tyydyttävään kompromissiin. Toiveissamme on myös yli tuhannen saaren kaupungillemme kuuluva saaristokuntastatus, jonka saamiseksi olemme valmiita tekemään mittavaa yhteistyötä.

Talousarvio 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2019 on laadittu nykyiselle veroprosentille. Hallitusohjelman valtionosuusuudistus tulee vaikuttamaan merkittävästi talouteemme, vaikka siirtymäkaudessa vielä ollaankin. Viimeistään vuoden 2017 talousarviota laadittaessa on kulujen karsimisen lisäksi hyödynnettävä mahdollisuutta nostaa vapaa-ajan asuntojen kiinteistöveroa ja tarkasteltava myös kriittisesti kunnallisveroprosentin tasoa lisävelanoton sijaan.

Käyttötalous rakentuu ensi vuonna hyvin pitkälle hallintokuntien esitysten mukaisesti.  Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto on toiminut ohjausryhmänä palvelustrategiatyölle, joka on loppusuoralla.

Maan hallituksen lanseeraamat termit, kuten kärkihankkeet ja loikat tulevat vaikuttamaan suoraan kaupungin henkilöstön määrään. Lähes yliastuttu sote-loikka siirtää sosiaali- ja terveyssektorin henkilöstön perustettavalle sote-alueelle näillä näkymin v. 2019.  Kunnille jää edelleen mm. ennaltaehkäisevä työ, mutta tämän sisältö ja sen resursointi ei ole vielä mitenkään hahmottunut. Hallitus haluaa pudottaa yhtenä säästötoimena hoitajamitoituksen 0,5 %:sta 0,4 %:iin, joka kuormittaa jo ennestään raskasta sektoria kohtuuttomasti. Me emme tule sellaisenaan porvarihallituksen esitystä Naantalissa hyväksymään. 

Talousarviossamme on varhaiskasvatuksen osalta kotihoidon kuntalisää tarkistettu. Varhaiskasvatuksen puolella ryhmäämme huolestuttaa päiväkotijärjestelyt Rymättylässä 1.8.2016 alkaen, jolloin kaikki päiväkotihoito keskitetään Poikkoon.  Menevätkö päiväkotipalvelut liian kauas ja entä työpaikat? Kirkonkylällä toimii avoin päiväkoti, tilat ovat kunnostettuja, avaria ja ilmavia. Tiedossa on jo nyt mm. eläköityminen perhepäivähoidon puolella. Ryhmäkokoja ei saa kasvattaa, vaikka tasavallan hallitus tuleekin näin linjaamaan. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitykseen tehtiin kaupunginhallituksen käsittelyssä pöytäkirjamerkintä. Kevään 2016 aikana Rymättylässä päiväkotihoidon tarveselvitys on tämän selvitystyön yhteydessä tehtävä huolella. Vapaa-aikatoimen puolella jo vuosia kestänyt toive jäähallin toimintakauden pidentämisestä on päätynyt jo talousarviokirjaan. Toivottavasti tämä kustannusneutraali lopputulos ei tunnu liikaa vanhempien kukkarolla.

Investoinneista perusopetus on ajan hermolla ja ottaa melkoisen digiloikan esittämällä tabletti-tietokoneiden hankintaa oppilaille opetuksen tueksi. Investointi hyväksyttiin kaupunginhallituksessa kaupunginjohtajan esittämässä muodossa. Tälle toivotamme onnea, ja toivomme, että myös koulut ja tietohallinto ovat tähän valmiita. Näin merkittävä investointi on enemmän kuin pelkät laitteet.  Toisen asteen koulutuksessa varaudutaan sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.

Huomattava investointi on kunnallistekniikan rakentaminen Luonnonmaalle uudelle Kukolanvainion alueelle. Tämä työllistää, mutta nähtäväksi jää, miten uusi asuinalue kiinnostaa. Toivottavasti satsaus kannattaa, vaikka vähän huolettaakin. Keskustan kehittämistä ja suunnittelurahan aikaistamista jo ensi vuodelle pidettiin ryhmässämme tärkeänä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on kuluneena vuonna tehnyt selkeitä linjauksia karsimalla erilaisia jäsenmaksuja kaupunginhallituksen aikaisemman tahtotilan mukaisesti. Ryhmämme kuitenkin hyväksyy jäsenmaksujen palauttamisen kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti, ja sen, että kaikki hallintokunnat tarkastelevat yhtä kriittisesti omia jäsenmaksujaan. Jatkossa nämä eurot tulee ohjata naantalilaisten yhdistysten ja toimijoiden avustamiseen, kuten sote-lautakunta linjasi. Asiaan palataan varmasti vuoden 2017 talousarvion yhteydessä.

Kiitämme kaupunginjohtajaa ja virkamiehiä, sekä luottamushenkilöitä hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä talousarviotyöskentelyn aikana.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!