Sirpa Hagsberg budjetista:Linja pitää

Talousarvio 2014, taloussuunnitelma 2014-2017, Ryhmäpuheenvuoro

Olemme käsittelemässä uuden valtuuston ensimmäistä talousarviota vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2014 – 2017. Vuosi sitten keskustelutti ja hämmensi tuleva kuntarakenneuudistus sekä sote - uudistus. Tämän syksyn kuumat puheenaiheet edellisten lisäksi ovat kuntamiljardi ja sen kohtalo lähestyvässä superperjantaissa 29.11. Kuntarakenneuudistukseen liitettiin tämän vuoden aikana pakkoliitos, joskin Sdp:n ministerit saivat siihen neuvoteltua demokratialukon: pakkoliitoksiin ei ilman kansanäänestystä. Perustuslakikin näyttäisi olevan turvamme. Valtiovarainministeriö teetti kyselyn kuntalakiuudistuksesta, jota Naantalissakin työstettiin valtuustoryhmittäin ja kaikkien vastaukset koottiin yhteiseksi näkemykseksi. Lokakuussa ilmestyneen raportin mukaan kuntien selkeä kanta on, että kuntalain on tuotava mahdollisuuksia uusien velvoitteiden sijaan.

Tässä edelleen epävarmassa ajassa talousarviota on laadittu realistisesti ja sitoutuneesti. Emme joudu irtisanomaan tai lomauttamaan henkilöstöä, emmekä nosta veroja, mikä on poikkeuksellista ympäristökuntiin verrattuna.  Taloudellinen kehitys on saatu käännettyä niin, että ensi vuoden talousarviossa tilikauden tuloksen arvioidaan olevan - 0,6 miljoona euroa, kun se esimerkiksi vuoden 2009 tilinpäätöksessä oli -6,4 miljoona euroa.

Raamissa pysyminen, lautakuntien työstämät säästökohteet ja oman sektorin asioiden tunteminen sai aikaan varsin valmiit ehdotukset. Talousarvioehdotusta laadittaessa on jouduttu miettimään, mikä on riittävä ja kustannustehokas palvelutaso.

Käyttötalouden näkyvimpiä muutoksia on mm. lääkäripäivystyksen loppuminen sunnuntaisin 1.1.2014 alkaen.  TYKS:n yhteispäivystys tarjoaa tämän palvelun ja henkeä uhkaavissa tilanteissa ensihoito vie potilaan joka tapauksessa suoraan TYKS:aan. Aloitteestamme käyttöön otettujen synnytysavustusten ei katsottu kuuluvan peruspalveluun. Kotihoidon kuntalisä kuitenkin jatkuu, mikä on melkoinen kädenojennus lapsiperheille edelleen ja minkä moni kunta joutuu lopettamaan. Kultarannan päiväkoti on tullut rakennusteknisesti tiensä päähän ja koska lasten määrän ennustetaan vähenevän, ei sitä ole syytä korjata vaan se suljetaan. Edellytämme, että päiväkodin lapsille löytyy mieluinen hoitopaikka. Lähikoulustatuksen määritelmää tulee tarkastella uudelleen, sillä tällä hetkellä erikoisluokille valitut lapset saavat ilmaisen koulukuljetuksen, jos heidät ko. luokille on valittu riippumatta siitä, sijaitseeko asuinpaikan mukainen lähikoulu vaikkapa alle kilometrin päässä.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain mukaista toimintaa, mutta aamupäivätoimintaa ei pakko tarjota. Se on kuitenkin tärkeä tuki kodin arjen pyörittämiseen. Naantalissa valtionosuus kattaa 4 h, kun toimintaa järjestetään nyt 8,5 h / päivä. Aamupäivätoimintaa tullaan tarkastelemaan kevään aikana. Tavoite olisi, että koulupäivä alkaa heti aamulla, jotta lapset eivät olisi pitkään yksin aamuisin.

Hoito- ja vanhuspalveluihin työstetty toiminnanohjausjärjestelmä tehostaa kotihoitoa ja saa aikaan myös säästöjä. Työllisyysasiat ovat nyt sosiaali- ja terveysviraston alaisuudessa. Odotamme parempia tuloksia, jotta sakkomaksuilta vältytään kokonaan.

Investoinneista merkittävin on Luolalan paloasema. Urakan loppusummasta tarkka rakennustoimikunta sai pois 150.000 e. Investointi maksaa itsensä takaisin 20 vuodessa Aluepelastuslaitoksen maksamana vuokrana. Tammistontien jatke rakentuu vihdoin. Satamaan investoidaan, jotta sen toimintaedellytykset pysyvät kunnossa. Liikennettä toki toivottaisiin lisääkin.

Todellinen haasteemme on kunnan väkiluvun kääntäminen jälleen kasvuun. Iloitsemme siitä, että muutkin puolueet ovat saaneet herätyksen. Positiivinen uutinen on, että viime kuussa väkilukumme kasvoi 30 henkilöllä. Omakotitonttitarjontaa on runsaasti ja niiden markkinoinnin tehostamiseen kaupunginhallitus palaa heti alkuvuodesta. Unikeon kortteli sekä Humaliston alue tuovat kaivattua uutta kerrostaloasumista, mutta lisää tarvitaan. Kaavoituksen on tehostuttava, eikä voimavaroja kannata tuhlata lammasluotoihin.

Kuntien tuloveropohjaa tulisi laajentaa koskemaan myös pääomatuloa. Naantalilaiset maksoivat valtiolle 10 miljoonaa euroa veroa pääomatuloistaan, joista kaupunki ei saanut senttiäkään.

Sdp:n valtuustoryhmä on valmis hyväksymään talousarvion vuodelle 2014, taloussuunnitelman vuosille 2014-2017 sekä vuodelle 2014 esitetyn tuloveroprosentin sekä kiinteistöveroprosentin. Kiinteistöveroprosentin korottaminen aiemmin oli ryhmämme mielestä hyvin ennakoitu: sen tuotto vastaa nyt menetettyä yhteisöveroa.

KIITOKSET vs. kaupunginjohtajalle, kaupunginhallitukselle, virkamiehille ja kaikille luottamushenkilöille hyvin tehdystä työstä. Kuten vs. kaupunginjohtaja katsauksessaan toivoo, tavoitteissa pysyminen suunnitelmavuosina edellyttää jatkuvaa yhteistyötä luottamushenkilöiden, henkilöstön ja kaikkien naantalilaisten kesken. Tähän on helppo yhtyä.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!