Selvitysmiehet ovat välipuhuneet

 • Kuntajakoselvittäjät esittelevät kuntajaon muutosvaihtoehtoja 8.-22.4.2014 kuntakohtaisissa tapaamisissa. Kuntien yhteistoiminnan vaihtoehdot ovat myös esillä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuore järjestämislinjaus sinällään edellyttää kuntien yhteistoiminnan vaihtoehtojen tarkastelua.
 • Valtiovarainministeriön 9.12.2013 toimeksiannon mukaan kuntajakoselvittäjien on selvitettävä erityisesti kuntarakennelain 4 d §:n työpaikkaomavaraisuus-, työssäkäynti- ja yhdyskuntarakenneperusteilla Kaarinan, Liedon, Maskun, Naantalin,  Nousiaisten, Raision, Ruskon ja Turun yhdistymistä Turun 17 kunnan selvitysalueella. Kuntarakennelaki määrää selvitysalueen muiden kuntien selvitysperusteista, joita ovat palvelujen edellyttämä väestöpohja ja kuntien taloudellinen tilanne. Erityisen kuntajakoselvityksen perusteella voidaan poiketa asetetuista perusteista.
 • Kuntajakoselvittäjät esittelevät kunnille neuvottelujen pohjaksi kolmen vahvan peruskunnan vaihtoehdon kuntajaon muutokseksi 1.1.2017 alkaen.
 • Uusi Turku:

   Turku, Kaarina, Raisio ja Rusko

  Uusi Naantali:

  Naantali, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Vehmaa, Taivassalo ja Kustavi

  Uusi Idän kunta:

  Lieto, Paimio, Pöytyä, Aura, Sauvo ja Tarvasjoki


 • Kuntien ja selvittäjien kuntakohtaisissa tapaamisissa noussee esille myös muita vaihtoehtoja kuntajaon muutoksille ja kuntien yhteistoiminnalle. Päätelmät kuntakohtaisista tapaamisista esitellään torstaina 24.4.2014 kuntajakoselvityksen selvitysryhmälle.
Tätä mun uneni tiesi, voisi luonnehtia yllä olevaa uutista.
Lähtökohtana on, että valtio saa vieritettyä lisävastuita kunnille. Jossakin vaiheessa pilkattiin, että nykyinen kuntajako on kärryajalta. Uusi esitys on, kuten aikaisemmin sanoin, ajalta, jolloin meri yhdisti ei erottanut.

Nämä esitykset lähtevät sinänsä selittäjien kannalta katsottuna perustellusti liikkeelle siitä, että täten saataisiin kuntien luvut valkoisiksi eli yhdistämällä niitä, joiden luvuissa on heikkouksia niihin, joiden luvut on kunnossa.

Mutta esitys Naantalille mahdoton: Ensinnäkin Naantali ei ole koskaan ollut imperialistinen eli valloitushaluinen ja toiseksi sote-päätöksen jälkeen ei ole välttämätöntä edes muodollista pakkoa kuntaliitoksiin ja kolmanneksi mitään resurssit eivät edes Naantalin, ei tähän riitä eikä tällaista esitystä saisi millään ilveellä - ei edes sillä hullulla kansanäänestyksellä- läpi.
Tähän liittyy siten vielä sellainen rajankäynti Vakka-Suomen suuntaan.

Uusi Naantali on kangastus.
Mutta Sakarin on pakko jorata kun soitetaan.
Ps. Henna Virkkunen sai liikenneministerin salkun. Kun sote ei enää palvele kuntaliitoksia, saammeko nyt pelätä, että homma hoidetaan liikenneyhteyksillä, kaikki yhteydet yhteen suuntaan. Kuulinpa jonkun kauhulla odottava sitäkin, että nyt yhdistetään maantiet rautateihin. Sehän olisi pikku juttu ja säästöjä tulisi todella paljon!

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!