Secular stagnatio (Maallinen pysähtyneisuus)

Euroonuhattuna20141109.JPG

Wolgang Münchau arvioi Euroalueen olevan suuremmassa varassa kuin finanssikriisin pahimpina aikoina.  Keinot puuttuvat. Ja siitä sitten seuraa monenlaista. Yhtenä vaarana on poliittinen ”jytky”. Siitä on merkkeijä Ranskassa, Italiassa, Espanjassa ja Kreikassa. Mutta syyt näyttävät hänen mielestään olevan taloudessa. Ja kolumninsa lopussa toteaakin:

Mitä rakenneuudistuksista? Emme saisi yliarvioida niiden vaikutusta. Saksan ylistetty hyvinvointiin ja työhön liittyviä uudistukset ovat olleet kilpailuasetelaman parantamista muita euromaita vastaan . Mutta kotimainen kysyntä ei ole kasvanut. Sovellettuna  euroalueeseen kokonaisuutena niiden vaikutus olisi vielä pienempi, koska kaikki eivät voi olla samanaikaisesti kilpailukykyisiä toisiaan vastaan.

Kaksi kuukautta sitten Draghin ehdotti euroalueen toimia kolme suuntiin samanaikaisesti – löysempää rahapolitiikkaa, julkisen sektorin investointeja ja rakenteellisia uudistuksia. Olen nimittänyt tätä taloudessa tapahtuvaksi matto-pommitukseksi. Käytännön vastaus näyttää enemmän talouden keveitä prikaateja..

Kerrotut pettymykset eivät kerro lopullisesti euroalueen epäonnistuneen. Mutta ne kerotavat, että maallinen pysähtyneisyys on hyvin todennäköistä. Minulle tämä on todellinen epäonnistumisen mittari

Tästähän on kysymys ollut ja tässä hulun  myllyssä on Suomi häärinyt arkkitehtina, opettajanakin, paavillisempana kuin paavi.  Helenä Petäjistö Suomen Kuvalehden kolumnissaan puhui ylpeydestämme; emme edes huomaa muutoksia, vaan juutuimme Holannin kanssa jurputtamaan. Jutti Urpilaisen täti tiukaa nimitys  oli kaunis kotimainen käännös.

Ajatelkaapa niitäkin tietoja, että Saksan koulut ja tiet ovat huonossa kunnossa ja vieläpä sitä, että heidän 250 hävittäjästään 150 ei ole toimintakunnossa. Kilpailukyvyn nostaminen voi onnistua pienelle kansantaloudelle, muttei suurelle. Ja jos taas kilpailukykyä ajatelleen, niin ei se pelkällä hinnalla tapahdu.

Tällä hetkelleä me jääräpäisesti (vrt piirikokous Sauvossa uutiseen), uskomme rakennemuutoksen voimaan ja siksi pitää sote-lait saada aikaan. Toisarvoista on sisältö. Olemme eksyksissä.Määritelmä Segular stagnation (suora käännös: maallinen pysähtyneisyys )

Maallinen pysähtyneisyys on silloin, kun markkinapohjaisen talouden edellytykset  oleva kasvu on  vähäistä tai sitä ei ole olenkaan. Normaalisti, kun tulot asukasta kohden pysyvät suhteellisen korkealla tasolla, seuraa siitä, että se aikaan saa todennäköisesti pitkän aikavälin investointeja esimerkiksi infrastruktuuriin ja koulutukseen, jotka ovat tarpeen ylläpitää tulevan talouskasvua

Tällaisten investointien puute (ja siten myös taloudellisen kasvun puute) johtaa asukaskohtaisten tulojen vähenemisen (ja näin ollen myös asukasta kohtaisten säästöjen laskuun). Alentunut säästötaso johtaa alentuneeseen investointi tasoon ja talouskasvun loppumiseen – eli pysähtyneisyyteen.

Vapaassa taloudessa kuluttajien ennakoivat maallinen pysähtyneisyyden ja ihmiset  siirtävät säästönsä enemmän houkuttelevimpiin kohteisiin ulkomaille. Tämä puolestaan johtaa kotimaan valuutan devalvaatio, joka mahdollisesti lisätä vientiä, olettaen, että maalla ole tavaroita tai palveluja, joita voidaan viedä.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!