Se on sitten tältä erää tässä

Vaikea väitää, että tämä olis tullut yllätyksenä ja vielä vaikeampi on ajatella, että tässä olisi käynyt huonosti. Vanhan vitsin mukaan politbyron lentokoneen putoaminen on katastrofi, mutta ei ikään vahoinko. Tämä on katastrofi, joka ei ole vahinko.


Yle uutisoi monipuolisesti soten kohtaloita ja antoi asianosaisten lausua ajattelemattomuuksia.
Tässä ensin perustuslakivaliokunnan esityksen sisällöstä asiallinen selsotus puheenjohtaja Johannes Koskisen suulla.

Perustuslakivaliokunta katsookin, että soten valmistelu on parasta jättää seuraavan hallituksen ja mahdollisesti laajapohjaisen parlamentaarisen elimen tehtäväksi.
Valiokunnan mukaan soten eri hallinto- ja rahoitusmallien vaikutuksia pitää arvioida perusteellisemmin kuin nyt on tehty. Valiokunta myös painottaa, että kuntia on kuultava asian jatkovalmistelussa.

Koskinen sanoi myös, ettei sosiaali- ja terveysvaliokunnan lakiehdotus perusteluineen muodostanut lopulta riittävää perustaa arvioida ehdotusten perustuslainmukaisuutta.
Perustuslakivaliokunta linjasi edellisen kerran helmikuussa hallituksen sote-lakiesityksen rikkovan perustuslakia. Valiokunta katsoi sekä hallintomallin että rahoitusjärjestelmän olevan perustuslainvastainen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta sorvasi pika-aikataululla uuden sote-mallin. Esitys oli yksitasoinen ja siinä oli aiempaa enemmän kuntayhtymiä. Myös tasausjärjestelmästä kunnille aiheutuva vuosilasku oli puolitettu 200 euroon asukasta kohden.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta ilmoitti perustuslakivaliokunnan tilaisuuden jälkeen, ettei se enää jatka sote-lain käsittelyä tällä vaalikaudella.

Happamia pihlajanmarjoja sarjan aloitta pääministeri

Pääministeri Alexander Stubb on harmissaan sote-ratkaisun siirtymisestä ensi hallituskaudelle. Sote-uudistuksen eteen tehty valmistelutyö ei Stubbin mukaan kuitenkaan mene hukkaan.

– Hallituksessa, parlamentaarisessa työryhmässä ja eduskunnassa tehty työ kantaa yli vaalikauden, Stubb sanoo tiedotteessaan.
Stubbin mukaan kaikki puolueet ovat sitoutuneet sote-uudistukseen ja sen tavoitteisiin.
– Pidän tärkeänä, että tätä työtä jatketaan. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen on tärkeää suomalaisten palveluiden turvaamiseksi, Stubb sanoo

Koko kuntarakenne ongelmien yksi isä Vapaavuoren ja Soininvaaran ohella ollut Jouni Backman puhuu pehmeitä

– Erittäin suuri pettymys. Eräässä laulussa lauletaan, kun mikään ei riitä, niin tässä on vähän samanlainen tunnelma. Pettymys on myös se, että sosiaali- ja terveysvaliokunta muutti esitystä perustuslakivaliokunnan edellyttämään suuntaan, mutta sekään ei riittänyt, Backman toteaa.
Perustuslakivaliokunnan mukaan hallituksen esitykseen ehdotetut muutokset eivät ratkaisseet perustuslaillisia ongelmia. Backman on pettynyt siihen, miten peruslakia on tarkasteltu.

– Perustuslain tarkastelu on tapahtunut hallinnon ja organisaation näkökulmasta, ei yksittäisten kansalaisten. Tässä on kuultu asiantuntijoita, jotka katsovat tätä hallintorakenteiden näkökulmasta. Nopealla lukemisella en löydä kovin paljoa kommentteja siitä, että miten tällä ratkaisulla turvataan kansalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut, Backman sanoo.

Backman mukaan perustuslaillisia ongelmia ei valmistelun aikana huomattu, sillä perustuslakivaliokunta kommentoi valmistelua vasta, kun se on valmis.

– Meillä on erikoinen järjestelmä, sillä perustuslakivaliokunta ei anna minkäänlaisia väliarviointeja eikä lausuntoja valmistelun aikana. He ottavat kantaa vasta valmiisiin pykäliin. Olisi paljon parempi sellainen hedelmällinen vuorovaikutus, jossa voitaisiin tehdä perustuslakivaliokunnan kanssa tulkintoja jo matkan varrella.

Asiaa hoitanut ministeri ei tietenkään huomaa omissa toimissaan rikkaa. Hän oli naista tyttöä vastaillessaan aiheesta aikoinaan meille epäileville tuomaille  veteraani edustajille. Jacke Söderman virnisteli, että uskon nyt kun ministeri kerran sanoo, että perustuslaissakin on hierarkiansa.

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen ei peitellyt pettymystään sote-uudistuksen kaatumiseen. Oulussa vieraileva ministeri totesi toisaalta, että on hyvä että asiassa ei tarvitse nyt hätiköidä. Hän myös rauhoitteli suomalaisia.

– Ihmisten ei tarvitse huolestua siitä, etteivätkö he saisi peruspalveluita. Ne järjestetään tästä huolimatta normaalisti.
Huovinen on luottavainen uudistuksen etenemiseen myös vaalien jälkeen.
– Puolueiden kesken on jo sovittu uudistuksesta, joten en usko että tulevan eduskunnan kokoonpanolla olisi vaikutusta sen etenemiseen. Mutta tietenkään en voi mennä puhumaan uuden eduskunnan puolesta.
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta muokkasi hallituksen sote-esitystä helmikuussa jo kertaalleen, koska aiemman esityksen ei katsottu täyttävän perustuslain kriteerejä. Muutoksessa sosiaali- ja terveyspalvelujen organisointia yksinkertaistettiin muuttamalla se kaksitasoisesta yksitasoiseksi.

Viidestä sote-alueesta luovuttiin ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta vastaisivat 19 kuntayhtymää. Kuntayhtymät kuuluisivat yhteistyöalueeseen, joita olisi viisi. Rahoitusmalliin tehtiin vain pieniä viilauksia.
Perustuslakivaliokunta totesi tänään, että uudistus ei ole edes muutosten jälkeenkään perustuslain mukainen. Puutteita on sekä uudistuksen sisällössä että valmistelussa. Etenkin kiireinen valmisteluaikataulu sai valiokunnalta kritiikkiä.

Siunatuksi lopuksi lainaan kuukauden takaisista sotetunnelmistani otteen:

Ihan tahtomatta tuli sellainen harras olo ja päässä alkoi soida
Arkihuolesi kaikki heitä
joululaulun sanoma uusin sanoin:

Me käymme soten tekohon
taas uusin paperein.
Lain hengen uudeks väännämme
me opein, omin päin,
vaan muistammeko ihmisen,
ken kaipaisi pää huomion?

Onneksi perustuslakivaliokunta huomasi ja uskalsi!


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!