SDP:n puheenjohtajavaali lähestyy

Demokraatin päätoimittaja Mikko Salmi kirjoitti, että Hesari ei vaihda SDP:n puheenjohtajaa. Jäsenistö on samaa mieltä ja aivan erityisesti niin ajattelevat puoluekokousedustajat, jotka tullaan valitsemaan.

Mutta rehellisesti arvioituna tilanne on sellainen, että vaikkei HS:n toimittajat valitsekaan puheenjohtajaa, he suurella todennäköisyydellä ratkaisevat vaalin järjestämisen. Kun tänään Timo Harakka ilmoittaa odottavansa Antti Rinteen ilmoitusta puheenjohtajuudesta, on se heikkoa vahvempi signaali siitä, että puheenjohtajavaali on odotettavissa.

Henkilöspekulaatiot ovat helppoja eikä käy kiistäminen, että henkilöiden kautta politiikkaa tehdään. Sosialidemokratian tulevaisuutta ei kuitenkaan ratkaista valitsemalla Antti, Antti, Tytti tai Timo.

Sosialidemokratian tulevaisuus on mutkikkaampi juttu. Kannattaa tutustua  kirjoituksia palstalla olevaan britti Neal Lawsonin artikkelin referaattiin.

Labourista hän sanoo, että ratkaisu ei ole paluu blairismiin eikä corbysmiin. Suomen olosuhteissa analoginen vertaus voisi olla lipposlaisuuteen tai tuomiojalaisuuteen, sen sijaan Urpilainen ja Rinne eivät ole linjanvetäjiä olleet eli heihin ei voi edes palata.
Lavson ei liioin usko sosialidempokraattien hellimään ay-liikkeen ja valtion byrokratiaan. Meillä tähän liittyy lisäksi kunnat ja julkisen hallinnon työntekijät.
Sen sijaan hän opastaa, että täytyy ajatella, mitä työväenliikkeen perustajat nyt tekisivät, jos olisivat perustamassa sosiaalista demokratiaa varten puoluetta.

Hän kilpistää artikkelinsa siihen, että sosialidemokratian on oltava ihmisten kanssa eikä vain ihmisten puolesta.

Tämä onkin sitten vaikea juttu meille, kun liian usein huomaamme, että me seisomme viimeisenä puolustamassa olemassa olevaa.

Miten voi olla suosittu ja asiallinen?

Aivan aluksi pitäisi ymmärtää viestin kulkemisen logiikka ja sen lisäksi olisi oltava oma itsensä.Ja aivan lopuksi arvoitus:
Joukossamme on poliitikko, joka osaa kertoa sanomansa ymmärrettävästi -sattuvasti, mutta ei populistisesti ideologisia näkökulmia unohtamalla.
Nimen keksiminen jääköön itse kunkin arvattavaksi.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!