SDP:n nolla linja pakotti sotelautakunnan kohtuuteen

Sosialidemokraatit hävisivät korotuksista pidättäytymisehdotuksensa sote-lautakunnassa. Tosin voittona voi pitää maksujen nousun rajoittamista 10 prosenttiin eli kolmannekseen ehdotetusta, joka kuuluin näin:

Perusturvajohtaja esitti 17.12. 2015 kokoontuneelle sosiallilautakunnalle seuraavaa:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että

 sosiaali- ja terveydenhuollon maksut vahvistetaan indeksillä ja erilliskorotuksilla tarkistettujen euromäärien mukaisina,liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti 1.1.2016 lukien

 tukipalvelumaksut vahvistetaan listan liitteenä olevan maksutaulukon mukaisina 1.3.2016 lukien

Esityslistaa lukiessa ulkopuolinen kiinnittää huomionsa siihen, että korotusten euromääräistä vaikutusta kaupungin tuloihin ei ole kerrottu. Sen sijaan se, että tällä tavalla maan hallitus arvio kerättävän 150 miljoonaa euroa yhteensä julkisen talouden tasapainoittamiseksi.
SSS-hallituksen uskolliset kannattajat ovat tässä köyhempiä asukkaita koskevassa asiassa kovia korottamaan maksuja. Sen sijaan kun hallitus oli tehnyt ehdotuksen kiinteistöveron, joka koskee mökkiasukkaita,  korottamista, niin sitä ei tehty. Tämä homma on ilmiselvästi luokkakantaista vähempiosaisten kyykyttämistä.

Tähän uutiseen on liitetty petu-johtajan ehdotuksen mukaiset ja lautakunnan päätökseksi tulleet 10 prosentin mukaiset korotuksete euromääräisninä. 

Pirjo Maja, sd esittivät muista kuin indeksin mukaisista korotuksista luopumista. Tästä seurasi pitkä porvarillisten ryhmien neuvottelu, jonka seurauksena korotukset kohtuullistettiin kymmeneen prosenttiin, oikeaan suuntaa, mutta ei tietenkään sd-ehdotuksen mukaisesti.
Lopputulos oli  parempi kuin pohjaesitys. Kauhun sekaisin tuntein jäämme odottamaan alistetaanko tämäkin kaupunginjohtajan toimesta kaupunginhallitukselle kuten kaavoituslautakunnan päätös.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!