SDP, sote ja Naantali

Vaikeutensa on ollut sosialidemokraateillakin, tosin pikkuruisia hallituksen totaalisekoiluun verrattuna.  Me naantalilaiset olemme painottaneet vähittäisen ja etenemisen ja kunnallisen tuotannon merkitystä.Vaikka puolue ei ihan ajatuksiimme ole yhtynytkään, on se jo parantanut otetaan, kuten alla olevasta tiedotteesta ilmenee.

Suomalaisen julkisen sektorin järjestämä ja tuottama palvelukokonaisuus on kokonaisuutena arvioiden maailman parhain ja tehokkain. Pidetään siitä kiinni. Korjataan se, mikä pitää korjata, mutta ei rikota ehjää.

Palveluiden on oltava saatavilla riippumatta varallisuudesta tai asuinpaikasta koko maassa. Palvelut pitää toteuttaa kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti, jotta niihin kohdistuva verotus on maksajien hyväksyttävissä


Uudistuksella pitää parantaa erityisesti perustason palveluiden saatavuutta koko maassa ja kaventaa terveyseroja ihmisten ja alueiden välillä. Mallilla pitää turvata hoitoketjut ja palveluiden kokonaisuus, parantaa sosiaalipalveluita sekä taata palvelut niitä eniten tarvitseville. Rahoituksen kestävyys on turvattava. Näistä alkuperäisistä tavoitteista SDP edelleen pitää kiinni, vaikka Sipilän hallitus ne onkin hylännyt. 
 

SDP:n mallin pääkohdat:

·  Palvelut turvataan tasa-arvoisesti kaikille

·  Julkinen sektori järjestää ja on päätuottaja, yksityinen ja kolmas sektori täydentää

·  Erityisen vaativa sairaanhoito toteutetaan 5 yliopistosairaalan varaan rakentuville ERVA-alueille

·  18 maakuntaa järjestää ja tuottaa kuntalain mukaisesti sote-palvelut. Jokainen alue päättää omista lähtökohdistaan oman alueensa tarpeiden mukaisesta tuotantorakenteesta 

·  Sote-tehtävät siirretään kunnilta kuntalain pohjalta rakennettaville maakunnille, niin vältytään henkilöstön asemaan, omaisuuden siirtoon sekä toimivaltuuksiin liittyviltä ongelmilta

·  Valinnanmahdollisuutta lisätään henkilökohtaisella budjetilla ja nykyistä palvelusetelilakia uudistamalla kokeilujen kautta

·  Asiakasmaksut eivät saa olla este palveluiden saamiselle


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!