SDP jatkaa hallituksessa

  • Kootusti voisi sanoa, että tätä hallitusohjelmaa kuvaavat käsitteet ovat oikeudenmukaisuus sekä kestävä kasvu ja työllisyys. Hallitus jatkaa systemaattisesti työtä köyhyyden, syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Työtä ja työelämää kehitetään yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. On selvää, että talouden ja työelämän haasteet vaativat talouspolitiikan ja työmarkkinapolitiikan yhteensovittamista.
  • Myös Eurooppa on käännekohdassa. Eurokriisiä on hoidettu pitkälti eurooppalaisen oikeiston lääkkein; kiristämisen ja kurjistamisen linjalla. Eurooppa-keskustelu on keskittynyt pitkälti henkilökysymyksiin viime viikkoina, mutta Euroopan tulevaisuuden kannalta tärkeintä on kuitenkin se linja, jolla Eurooppaa viedään eteenpäin seuraavat 5 vuotta. Olemme nyt Suomessa tehneet tämän hallitusohjelman myötä tietoisen suunnanmuutoksen; panostamme kasvuun ja elvytykseen säästämisen ja niukkuuden jakamisen sijaan.
  • Tätä samaa suunnanmuutosta myös Eurooppa tarvitsee ja sosialidemokraatit voivat osaltaan olla tämän muutoksentekijöitä myös Euroopassa!
  • Haluan tässä vaiheessa lämpimästi kiittää kaikkia minihallitusneuvotteluiden kulkua edesauttaneita! Kiitän eduskuntaryhmää evästyksestä ennen neuvotteluja ja niiden kuluessa sekä erityisesti kanssani neuvotteluihin osallistunutta eduskuntaryhmämme puheenjohtajaa Jouni Backmania.
  • Hallitusneuvottelujen neuvotteluvaltuuskunnan puheenjohtajana esitän, että puoluevaltuusto hyväksyy neuvotteluiden tuloksen. Antti puoluevaltuustossa 23.6.2017

Hyvään suuntaan mennään, joten ei ole ihme, että puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. Ehkä tärkein havainto Antti Rinteen puheessa oli toivomus Euroopan sunnan muuttamisesta. Juncker saa johtaa komissiota, mutta Merkelin tiukkuuteen tarvitaan suunnan muutosta. Jos Suomen Stubb uskaltaa tuoda tämän suuntaisen näkemyksen, sillä voisi olla todellista vaikutusta. Eurooppa vois nousta sittenkin. Tälle linjalle on myös IMF:n tuki.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!