SDP JA VAPAUS ja Lindtman uusista haasteista

SDParvotvapaus20180307.JPG

SDP:n periaatejulistuksen uudistamiseen liittyvä keskustelutilaisuuksien sarja alkaa Tu­rusta. Periaatejulistus ja SDP:n pidemmän aikavälin poliittisia tavoitteita sisältävä po­liittinen ohjelma tulevat puoluekokouksen linjattaviksi alkukesästä 2020 Tampereella. Uutta periaatejulistusta valmistelee työryhmä, jonka puheenjohtajina toimivat puolue­sihteeri Antton Rönnholm ja Kalevi Sorsa Säätiön toiminnanjohtaja Kaisa Penny. He johdattelevat keskustelua seminaarissa.

Ensimmäisen seminaarin teemana on vapaus. Ranskan suuri vallankumous kiteytyi kol­meen perusarvoon; vapauteen, veljeyteen ja tasa-arvoon. Vapauden merkitys sosialide­mokratialle on suuri ja ajaton. Ja kuitenkin vapauden käsite on jatkuvassa muutoksessa yhteiskunnan muutoksessa. Sata vuotta sitten vapaus puutteesta ja nälästä oli kiirei­simpänä tavoitteena. Tänä päivänä vapauden keskustelua hallitsee oikeus yksityisyyteen. Vapauden muuttuvasta luonteesta ja sen merkityksestä sosialidemokratialle keskustel­laan lisää seminaarissa.

Jyväskylän yliopiston post-doc-tutkija Ari-Elmeri Hyvönen alustaa seminaarissa ai­heesta ”Julkisen ja yksityisen vapauden rajat”.
 
TERVETULOA!
LAUANTAINA 10.3.2018 KLO 16-18
TURUN TYÖVÄENTALO, EERIKINKATU 30, SALI KOLMONEN


Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen Tuula Lampiselle osoitteeseen
tuula.lampinen@sdp.fi 7.3.2018 mennessä.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!