Sdp ei ole pätkä- ja sillputyöväenpuolue

Hesarin 10.9.2013 Millainen olisi demarien seuraava versio hyvinvointivaltiosta pääkirjoitus antoi aiheen seuraavaan vastaväitteeseen, jolle en saanut tilaa.

Sdp ei ole pätkä- ja sillputyöväenpuolue

  • Ai­ka ei tun­nu ole­van otol­li­nen työ­väen­liik­keel­le. Jos lii­ke pe­rus­tet­tai­siin nyt, se to­den­nä­köi­ses­ti ajai­si pät­kä- ja silp­pu­työ­läis­ten se­kä syr­jäy­ty­mis­vaa­ras­sa ole­vien asiaa. Ny­ky­ajan yh­teis­kun­ta on in­di­vi­dua­lis­ti­nen, yk­si­lö­kes­kei­nen. Yh­teis­tä luok­ka­tie­toi­suut­ta ei he­vin muo­dos­tu edes työ­väes­tön kes­kuu­des­sa. Hs pääkirjoitus 10.9.2013

En moiti pääkirjoitustoimittajaa historian tuntemuksen puutteesta, sillä aika monet sosialidemokraatit itsekin arvioivat puolueen onnistumista vain köyhän asian hoidon perusteella. Sillä perusteella voi päätyä pääkirjoituksen mukaiseen nykyaikaiseen näkemykseen pätkä- ja silpputyöväenpuoleesta.

110 vuotta sitten oli suuri enemmistö köyhiä ja luokka-asemaltaan alistettuja tuotannon tekijän roolissa olevia enimmäkseen maataloustyöläisiä. Tuotannon määrä on suurin rajoittava tekijä.

Forssan ohjelmassa olikin siksi kaksi kekseistä hyvinvoinnin lähtökohtaa, jotka mielestäni ovat oleellinen osa sosialidemokratiaa: Kansainvälisyys ja tehokkaan tuotannon tavoite. Tuolloin nähtiin, että vain kasainvälisesti toimien voidaan saavuttaa pysyviä parannuksia ja myös oltiin vakuuttuneita, että tuotannon määrän lisääminen vaatii uudenlaista järjestystä tuotannossa eli sosialismia. Nämä edellytykset nähtiin välttämättömiksi, jotta voitaisiin saavuttaa ohjelmassa esitettyjä hyvinvointiyhteiskuntamme tärkeitä koulutus-, sosiaali- ja terveyspalveluja ja yksilön asemaa kaikissa olosuhteissa turvaavia uudistuksia. 
Ihmisen vapauttamisen tuotannon tekijän roolista uskottiin yksilön itsensä kannalta hyväksi mutta myös yhteiskunnan yhteisen edun siis kasvavan tuotantokyvyn  turvaavaksi toiminnaksi.

Vaikka ihmisten mielissä sosialistisen talousjärjestelmän unelmat romahtivat reaalisosialismin ihmiskokeiden myötä,  on puoleen alkuperäinen tavoite vapautetusta ihmisestä itsensä toteuttajana ja tehokkaana tuotannon tekijänä on edelleen keskeinen edellytys markkinatalouden vallitessa hyvälle yhteiskunnalle, joka pystyy myös hoitamaan köyhän asian. Yhtä tärkeää on, että maailmassa valitsee rauha ja keskinäinen yhteisymmärrys ja jonkin asteinen solidaarisuus. Se on tämän päivän sosialidemokratiaa.

Kirjoituksia palstalla olen tänään myös arvioinut mielikuvapoltiikan mahdollisuuksia. Juuri nyt näyttää siltä, että Kokoomuskin joutuu miettimään asioita muillakin kuin markkinoinnin keinoin: Bileet eivät ole ruisleipää  www.sdpnaantali.fi/kirjoituksia    

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!