Romua PCB:n varjossa

Luonnonmaanromutus20180921.JPG

Silmissäni on niin monta tikkua, että vähän voi muistella menneitä.


Luonnonmaan satama, jossa on aloitettu laivojen romuttaminen, ja josta  Rannikkoseudussa Kristiina Sunell huolestuneesti kirjoitti,  on aikaisemminkin ollut ympäristökeskustelun kohteena. Vuonna 1986 sinne varastoitiin PCB-aineita sisältäviä hävitettäväksi meneviä suuria muuntajia ja kondensaattoreita.

Mitä PCB -aineet ovat

PCB-yhdisteitä alettiin valmistaa teollisesti suuressa mitassa 1920-luvulla. Niitä käytettiin teknisten ominaisuuksiensa vuoksi muun muassa eristeaineina muuntajissa ja kondensaattoreissa, jäähdytysnesteinä, hydrauliikkaöljyinä ja voiteluaineina. Jossain määrin PCB-yhdisteitä käytettiin myös muun muassa liimoissa, maaleissa ja itsekopioivassa paperissa. Kokonaistuotanto noin 50 vuoden aikana ylitti miljoona tonnia.

PCB-yhdisteiden akuutti myrkyllisyys havaittiin jo 1930-luvulla lukuisien työtapaturmien yhteydessä, mutta niiden valmistus ja käyttö jatkuivat ja saavuttivat huippunsa 1960-luvulla. Kun todisteet osoittivat niiden kasautuvan ympäristössä ja niiden epäiltiin aiheuttavan muun muassa syöpää, niiden käyttöä alettiin länsimaissa rajoittaa 1970-luvulla. PCB-yhdisteiden valmistus on kielletty POP-yhdisteinä kansainvälisellä Tukholman sopimuksella vuonna 2001. PCB:t kuuluvat sopimuksessa nimettyihin 12 erityisen haitalliseen ympäristömyrkkyyn, niin sanottuun ympäristömyrkkyjen likaiseen tusinaan. (Wikipedia)

Suomessa oli herätty 1970-1980 luvun vaihteessa ympäristörikosten ja Ekokemin perustamisen jälkeen PCB -aineiden terveys ja ympäristö vaaroihin. Mestemäistä PCB:tä voitiin käsitellä Riihimäellä, mutta suuria kappaleita ei voi turvallisesti siellä polttaa, joten ne piti toimittaa ulkomaille asianmukaisesti hävitettäväksi. Ennen kuljetusta materiaali piti varastoida ja Naantalin Vapaasatamalla oli Luonnonmaalla aidattu ja erillinen tarkoitukseen hyvin sopiva rakennus.
Varastointi tehtiin asianmukaisesti ja siitä informoitiin jopa Kultarannankin kesävieraita.
-Poishan ne pitää saada ja jossain niitä pitää säilyttää, oli rouva Koiviston asiallinen kommentti.

Vihreä liike oli  nousussa ja Naantalissakin oli lääkäri Jorma Uurasmaa siirtynyt Kokoomuksesta vihreisiin ja oli innokas epäkohtien esiin nostaja. Hän tiesi, että PCB palaessa tietyssä lämpötilassa voi muuttua tappavaksi supermyrkyksi. Tätä sanomaa hän median avulla levitti ahkerasti. Lukijoista tuntui  hurjalta, että koko Turun seutu voisi kuolla, jos Luonnonmaan varastossa syttyisi tulipalo.
Ei  selitykset auttaneet: Eikö se ole parempi vaihtoehto, että PCB-laitteet ovat Luonnonmaan varastossa eivätkä kouluissa ja sairaaloissa ja eikö ole oikein, että ongelmajäte asianmukaisesti hävitetään.
 -Niinhän se on, muttei meidän takapihalla (NIMBY).

Olin Ekokemin hallintoneuvoston ja Naantalin Vapaasataman hallituksen puheenjohtaja.Siis syyllinen.  Eduskuntavaalit olivat maaliskuussa 1987 ja putosin eduskunnasta.

Sisäministeriön ympäristöosaston päällikkö julistikin, että nyt tuli Suomeen ensimmäinen PCB:n uhri. Pientä liioittelu väitteessä on, sillä myös ydinvoiman huono maine Tšernobylin jälkeen oli rasitteena muista synneistä puhumattakaan. Tiedossani ei kuitenkaan ole, että PCB olisi aiheuttanut muita haittoja suomalaisilla.

Opettavainen tapaus; uskomattomalta tuntuva tarina on totta ja on se sen verran jättänyt jälkiä, että en ihan kaikkien hyvien asiantuntijoiksi luokiteltujen ihmisten vilpittömiltä tuntuvia huolenaiheita suoralta kädeltä niele.

Luonnonmaan romuttamo on sellainen kaksiteräinen tapaus:

Materiaalin kierrätys on kestävää toimintaa, mutta sen toteuttaminen voi aiheuttaa terveydellisiä ja ympäristöllisiä ongelmia. Alalla kilpailu on epäreilua ja romutusta tehdään ihan liikaa ympäristö ja palkkadumppauksen keinoilla alkeellisissa olosuhteissa. Suomessa asianmukainen prosessien hoitaminen ei ole halpaa ja siksi pelkään tuntematta yksityiskohtia, että nykytermein sanottuna sen toteuttaminen asianmukisesti tulee olemaan haasteellista.

Pienintäkään syytä ei ole epäillä, etteivätkö Naantalissa toimivat tahot hoidan kaikkia asioita vähintäänkin lupaehtojen mukaisesti jopa paremmin.

Kristiina Sunellin kirjoituksessa esiin nostetut huolenaiheet olisi hyvä kaupunginviranomaisten ja yrittäjien välillä käydä läpi sen varmistamiseksi, ettei yhtäältä tulee  terveys kuin ympäristövahinkoja  eikä toisaalta aikaan saada toimintaa tai paikkakuntaa haittaavaa julkisuutta, kuten kävi aikoinaan PCB-tapauksessa.

Ps. Valistunut lukija oikaisi kirjotustani toteamalla, että kirjoituksen kohta
"Tiedossani ei kuitenkaan ole, että PCB olisi aiheuttanut muita haittoja suomalaisilla", ei pidä paikkansa.
Hän oli oikeassa, varmaan löytyy tapauksia ja kaikkia ei tiedetäkään. Oikein olisi ollut sanoa, että PCB:n poistaminen ei ole aiheuttanut haittoja.
Sillä juuri aineen vaaraöllisuuden takia PCB:n käyttö kiellettiin ja PCB:tä sisältävät laitteet hävitettiin asianmukaisesti.
Ja näin vältyttiin vaaroilta ja haitoilta.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!