Resepti varapuheenjohtaja Jyrki Kataiselle.

WolfRuropehavetodowhateverittakes20140910.JPG

  • Marion Draghi ehdotti puheessaan finanssipoliittisia toimia EKP:n operaation rinnalle. Ihannetapauksessa olisi saatava enemmän julkisia investointeja ja alennettava veroja, erityisesti maissa, joissa olisi tilaa julkisen talouden manöövereille . Yleinen finanssipolitiikan viritys on liian tiukka; OECD:n alijäämäennuuste on 2,5 prosenttia / BKT:stä syvän laman vallitessa. Lievennysten vastineeksi, kuten Draghin vaati, maiden täytyy sitoutua vakaviin reformeihin, tarjontaa lisäämällä, investointeja edistämällä –ja huolehtimalla myös kysynnästä.. Määrätietoisesti Euroalueen olisi pyrittävä suuntaan, jossa yhdistetään tekijät: elvytetään kysyntää, nostetaan tarjontaa ja parannetaan kilpailukykyä Uuden komission on otettava kantaa tervettä järjen ja kasvun puolesta sen sijaan, että vaadittaisin kurjuutta vielä uudelleen. WOLF FT 9.9.2014
Euroopan on tehtävä kaikki tarvitta ja komission on otettava kantaa terveen järjen ja kasvun puolesta. Ellei näin tehdä, populistit valtaavat pelikentän. Tällainen on Martin Wolfin visio tulevaisuuden vaihtoehdoista, joihin siis kuulu yllä lainattu ehdotus uudelle komisiolla ja itse lisään tähän, vaikkei kuvaan ole päässytkään,  erityisesti Jyrki Kataiselle, jonka vahdittaviin asioihin tämä taitaa  kuulua, ja joka Ylen mukaan oli innostunut saamastaan salkusta.  USA näyttää mallia!TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!