Reipas vaalikampanjan avaus

PuolipC3A4ivC3A4inkhpjTS20160623.JPG

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Tuuna on  UKK ilmaisua lainaten pirun rohkea mies.
Hän hahmotteli TS:n monen palstan haastattelussa mahdollisuutta – ei tosin omien sanojen mukaan itselleen  - mutta kuitenkin, että kaupunginhallituksen puheenjohtajalle voitaisiin maksaa palkkaa puolipäivätoimesta  Turun malliin.
Markku Tuuna oli varmaan tällä aiheella saanut omalle kunallisvaalikampanja-avaukselle suuren näkyvyyden. Eikä tätä enää huhtikuussa kukaan muista ja tarvittaessa ehtiihän tätä myöhemmin sitten vastustamaan.

Kunnallishallinnossa on käynnissä uusien urien etsintä: Tampere ja Pirkkala ovat ottaneet pormestarin käyttöön, Helsinki valitsee sellaisen vaalien jälkeen, Turussa kädenvääntö on käynnissä ja on Naantalissakin asiasta on keskusteltu. Tietääkseni pormestarimallia ei mikään ryhmä ole täällä kannattanut. Me SDP:ssä pitäneet mallia Naantaliin sopimattomana osin jopa vaarallisena.

Luottamushenkilöorganisaatiota valmisteltaessa oli muutamia vaihtoehtoja, joista Hollolasta lainattu malli oli hyvin kuntajohtajavetoinen; valtuusto kokoontuu muutaman kerran vuodessa ja lautakuntia olisi ollut kolme. Tässä yhteydessä totesimme, että malli edellyttäisi sellaista ruotsalaistyyppistä neuvosjärjestelmää, jossa olisi pari kolme keskeisintä luottamushenkilöä paremmalla kuin kokouspalkkiokorvauksella hoitamassa asioita. Hollola-malli ei saanut kannatusta ja nyt esitetään nykyisestä hieman tiivistettyä hallitus- ja lautakuntajärjestelmää, jossa on kuitenkin suuria 9- 11 henkisiä kollegioita.

Tämän organisaatiokaavion hyväksymisen yhteydessä on lisätty mahdollisuus, kuten Markku Tuuna haastattelussa toteaa - ottaa käyttöön Turun mallia mukaileva palkallinen kaupunginhallituksen puheenjohtajan toimi.

Naantalissa tällainen välimalli oli väliaikaisena edellisen kaupunginjohtajan Timo Kvistin sairastelun aikana käytössä. Martti "Kallu" Sipponen hoiti väliaikaisena kaupunginjohtajan tehtäviä ja Markku Tuuna kh:n puheenjohtajan sai saman palkkiolisän (muistaakseni 3.000 €/kk) kuin va. kaupunginjohtaja.
Ehkäpä tämä on ollut Markku Tuunan mielessä, kun hän rohkeasti on ryhtynyt - lasikaapistaan - pohtimaan tätä mallia. Hän tietenkin tuntee mallin hyvät puolet ja ehkäpä ne ovat herättäneet toiveen, että sitä kautta voisi vahvistaa Kokoomuksen asemaa nyt kun kaupunginjohtajana on keskustalainen Jouni Mutanen. Eikä hyvä toimeentulo taso ole koskaan ollut esteenä pyrkiä lisäämään ansioita varsinkin, kun luottamustoimen ahkera hoitaminen voi vähentää yrittäjän muita tuloja.

Sosialidemokraattien keskusteluissa on Naantalia pidetty pienenä tällaiseen järjestelyyn. Tässä on myös sellainen hygieeninen asetelma, että kun tiukkuutta ja tarkkuuta vaaditaan muilta, niin olisi oltava aika tarkkana toimissa, joilla johtavien luottamushenkilöiden etuisuuksia parannetaan.

On siksi hyvä, että tämä ehdotus on nyt nostettu pöydälle jo hyvissä ajoin ennen vaaleja. Reilua on, että päätös tällaisesta asiasta tehdään ennen, kun tiedetään kenen paikasta on kysymys.
Siksipä meidän kielteinen kantamme ei ole henkilö vaan periaatekysymys.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!