Rehellinen rohkeus on SDP:n resepti

PuolueidenkannatusHs20150121.JPG

Edus­kun­ta­vaa­lei­hin on ai­kaa 88 päi­vää.
Kes­kus­tan kuu­kau­sia kes­tä­nyt nou­su­kii­to on kat­ken­nut. Ko­koo­muk­sen pit­kään jat­ku­nut kan­na­tus­las­ku on py­säh­ty­nyt. Sdp:n ke­säs­tä as­ti jat­ku­nut ta­sai­sen hi­das kan­na­tus­ki­pua­mi­nen on nyt sei­sah­tu­nut.
Ko­koo­mus on liu­ku­nut ta­kai­sin toi­sik­si suu­rim­man puo­lueen pai­kal­le, jos­sa Sdp vii­me mit­tauk­ses­sa eh­ti kä­väis­tä. Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus kel­luu ku­ta­kuin­kin si­joil­laan.
Näin voi tii­vis­tää tuo­reim­man HS-gal­lu­pin tu­lok­set. Puo­luei­den ase­tel­mat näyt­tä­vät al­ka­van aset­tua. Suu­ria kan­na­tus­siir­ty­miä ei uu­sim­mas­sa kan­na­tus­tut­ki­muk­ses­sa enää näy.Hs 21.1.2015

Noinhan se on. Niin on myös, että kuten aikaisemminkin arvioimme tällä palstalla,että Keskustan johtoasema kestää, kuten demareidenkin kohdalla vuonna 1995 kävi.
Nyt kysymys on siitä, miten loppuaika vaaleihin menee. Tiedossa on, että Kokoomus on hyvä vaalimainonnassa  materiaalisen ylivoiman vuoksi. Keskustalla taas on henki päällä ”Band Wagon” efekti toimii ja intoa riittää.

Kysymys kuuluu, mistä löytyy SDP:n kipinä?
Oma veikkaukseni on, että ensimmäinen mahdollisuus on Antti Rinteellä välikysymyksen yhteydessä. Uskaltaako hän olla selvästi erimieltä Timo Soinin kanssa ja vetää omaa solidaarisempaa linjaa. Onko hänellä rohkeutta olla selkeästi tiukkaa tiukempaa talouspolitiikkaa ja Saksan yksioikoista vanahakantaista ordopolitiikkaa vastaan. Kysymys on talouspolitiikan suuresta suunnasta, jossa euroalue on epäonnistunut hyvin laajan asiantuntijajoukon mielestä. Se näkyy työttömyysluvuissa, nolla kasvussa ja deflaation muodossa.
Varallisuuden keskittyminen on myös päivän puheenaihe Davosissakin. Sitä ei saa unohtaa, mutta siitä puhuminen ei riitä; on uskallettava sanoa Obaman tavoin, että nyt keskiluokkaa on muistettava kaikkein varakkaimpien kustannuksella.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!