Raision liikenne on maakunnan yhteinen asia.

RC3B6nnholmMikko2017.jpg

Naantali on Raisiosta aikoinaan lohkottu osa, kun Ailostenniemelle perustettiin luostari. Raision myötämielisellä avulla on saatu yhteinen vesilaitos Nesteen tarpeita varten sekä Raision että Naantalin asukkaista varten. Raision on luovuttanut alueitaan Turulle mm:ssa telakan perustamista varten. Raisio oli aktiivien asukkaiden vastanottamisessa silloin kun hommat Turussa tökkivät. Raisio on ollut mukana ylikunnallisissa hankkeissa myönteisenä tekijänä esimerkkinä pisimpään jatkunut kaukolämpöyhteistyö. Raisio on puolestaan huolehtinut kaupallisesta kampuksista ja viime aikoina myös Turun sataman raskas liikenne kulkee Raision kautta.

Vt 8 sekä E 18 Naantalin kulkevat Raision läpi. Myös Nesteen jalostamon jakelu liikenne kuormittaa Raisiota.  Raisiota on pilkattu kaupunkioikeuksilla varastetuksi risteykseksi. Vaikka en voi olla muistamatta menneitä sen verran, että Raisio on menneinä vuosina aktiivisesti pyrkinyt keräämään liikennettä keskustaansa ollen melko nihkeä esimerkiksi Naantalin Turun suoralle yhteydelle, niin pidä Raision tilannetta kohtuuttomana.  Nimittäin kasvava läpikulkuliikenne rasittaa liikaa Raisiota ja siksi Raision asia on maakunnallinen edun valvonnan kohde. Aivan erityisesti asian edistäminen kuuluu kaupunkiseudun läntisille kunnilla ja niistä ennen muuta Naantalille.

Yhteisesti Naantali ja Raisio voivat yhdessä kääntää tällä hetkellä vähän takkuista kehitystään parempaan suuntaan. Ja tämä koskee näiden väylähankkeiden lisäksi myös joukkoliikennettä, jonka ratkaisuja nyt etsitään Turussa ja johon Raisionkin osuus on liitetty. Raitiotie ja jäykkä superpussirunkolinja voi tuntua houkuttelevalta Raisoin kannalta ajatellen sitä, että liittymispiste ehkä muodostaisi jonkinlaisen vetovoimatekijän Raision kannalta. Kun näin ei todennäköisesti tulisi pysäköinti ja muista ongelmista johtuen tapahtumaan, ja kun  Naantalista katsottuna se jäykistäisi Naantalin ja saariston joukkoliikenneyhteyksiä tai voisi pakottaa niiden siirtämistä nykyisiltä linjoilta suoralle Naantali - Turku yhteydelle, niin näistä syistä johtuen olisi mitä toivottavinta, että Raisio tehdessään omia valintoja ottaisi myös Naantalin perustellut toiveet huomioon ja tekisi omat valintansa yhteisymmärryksessä Naantalin kanssa.

Mikko Rönnholm, sd 

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!