Puolustusvero

AnttiRinnepuolustusvero20170616.JPG

Kissanhäntää pitää vähän nostaa:

Nimittäin NTY ehdotti puolusmaksu / veroa puoluekokoukselle. Siellä sitä epäiltiin, mutta päätettiin kuitenkin että sitä pitäisi selvitellä.
Nyt Antti Rinne teki ehdotuksen, joka sisälsi puolustusveron. Ja reaktio oli selvä. Kauppalehden pääkirjoitus sanoo ehdotusta järjettömäksi perustellen, että väliaikaiseksi tarkoitetut verot ovat osoittautuneet huonoiksi.
Mutta pääkirjoituksen lopuksi siellä esitetään seikkoja, jotka perustelevat  veroa.

Valtiovarainvaliokunta on huomauttanut, että Suomella on jo nyt ongelmia EU-velvoitteiden noudattamisessa. Suomen julkisen talouden velka on ylittänyt 60 prosentin raja-arvon. Myös julkisen talouden rakenteelliselle alijäämälle asetettu keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttaminen on jäämässä vaadittua hitaammaksi. Lisäksi EU:n julkista taloutta koskevissa laskentasäännöissä ei ole erityiskohtelua puolustushankinnoille.

Paras lääke hävittäjähankintojen rahoittamiselle on se, että talouskasvulle rakennetaan mahdollisimman hyvät eväät. Tällöin ei tarvitse asettaa vastakkain vanhusten vaipparahoja ja sotilaiden hävittäjäkoneita.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!