Promillen parannusta Euroopassa

Inflaatio nousi -0,1 %:sta -0,0 prosentiin ja työttömyys laski 10,9 %:sta 10,8 prosenttiin. Työttömyys on alhaisimmillaan sitten vuoden 2012 tammikuun.
Ei yksi promille ole paljon, mutta suunta.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!