Presidentin puhe

TPSauliNiinistC3B6npuhe20150101.JPG

TP:n  sivuilla, josta oheinen kuva, puhereferaatti päättyy:

Presidentti palasi vielä puheensa lopuksi vakaan suomalaisen yhteisön voimaan. Esimerkiksi elämänasenteesta hän nosti itsenäisyyspäivän myötä suomalaisille tutuksi tulleen veteraanin Hannes Hynösen, jota hän kutsui elämisen osaajaksi: "Jotenkin niin häntä ymmärsin, että elämisen osaaminen vaatii itsetuntemusta. Että mittaa muilta odottamansa siihen, mitä itse tekee. Että muistelee mukavat, mutta tietää ikävät. Tai että näkee, ettei sitä nyt olla toinen toistaan kummempia, mutta yhdessä vahva voima”, päätti tasavallan presidentti puheensa ja toivotti kansalaisille hyvää uutta vuotta ja Jumalan siunausta. (lihavointi mr)

Loppu oli kuten kyynikot sanovat taitavaa.
Olen sen verran naiivi, että otan sen todesta ja pidän lopetusta hyvänä paitsi, että vaikka ei minulla mitään Jumalan siunausta vastaa olekaan, niin pidän sitä teennäisenä, eikä hyvin Sauli Niinistön suuhun sopivana.

Alku oli pysähdyttävä:

”Eurooppa olekaan rauhan tyyssija: Sen osoitti Ukrainan konflikti ja Venäjän toiminta siinä. Ukrainan katastrofi, jo tuhansia ihmisuhreja vaatinut, on tuonut meidät ajassa takaisin - sodan ja rauhan kysymykseen."

Mieleeni tulee komissaari Jyrki Kataisen pääministerinä runsas vuosi sitten eduskunnassa veteraaniedustajille esittämä näkemys, että EU:n yhteydessä rauhan asia on mennyttä aikaa, nyt kysymys on vain taloudesta yms.
Hän siis puuhasteli rakennuksen kanssa välittämättä perustuksista!

Sauli Niinistön talous näkemys on aina ollut ehkä tarkoituksellakin yksinkertaistettu. Hän näyttää vapaaehtoisesti pitävän kiinni kamreerimaineestaan.

Säästölinja on tietenkin se poliittisesti hankala asia ja siksi voi olla perusteltua muutoksen aikaan saamiseksi  puhua leikkauksista, mutta ei se ole ratkaisun avain:

Juhanna Vartiainen kommentoi tätä kohtaa HS:ssa:

Har­mil­lis­ta, et­tei Nii­nis­tö käyt­tä­nyt kun­nol­la hyö­dyk­seen val­ta­vaa suo­sio­taan pu­hu­mal­la vie­lä suo­rem­min Suo­men ta­lou­den ra­ken­teel­li­sis­ta on­gel­mis­ta, Var­tiai­nen sa­noo.
Pre­si­den­til­lä oli­si ol­lut paik­ka sa­noa ää­neen epä­mie­lui­sia to­tuuk­sia.
"Hän oli­si voi­nut pu­hua pai­nok­kaam­min ra­ken­ne­muu­tos­ten vält­tä­mät­tö­myy­den puo­les­ta. Sen si­jaan hän kes­kit­tyi sii­hen, et­tä puo­luei­den pi­täi­si al­kaa et­siä li­sää sääs­tö­koh­tei­ta."
Nii­nis­tö luet­te­li pu­hees­saan vä­hän vää­riä syi­tä Suo­men sy­vim­piin ta­lou­son­gel­miin, kuu­luu Var­tiai­sen ar­vio.

Metallin tutkimuspäällikkö 30.12.214 Demokraatissa muistutti, että ongelmamme ei ole kilpailukyvyssä. Paperintuotanto on pudonnut viidestä 1,5 prosenttiin ja elektroniikkateollisuus seitsemästä 1,5 prosenttiin.

Nämä ovat isot rakenteelliset muutokset. Kummallakaan ei ole mitään tekemistä hintakilpailukyvyn kassa, sanoi Jorma Anttila.

Presidentti Sauli Niinistö osoitti todeksi Mauno Koiviston arvion siitä, että kansan valitsemalle presidentille on tehäviä riippumatta perustuslaista.
Sauli Niinistö näytti myös, että puheet voivat olla erilaisia - persoonallisia.
Liisan listoista puhuminen herkisti korvan; hetkinen, mistä on kysymys?
Ja sehän selvisi, että se oli hyvä esimerkki ja jos tulkita saisi, niin pitäisin sitä erityisesti Keskustalle annettuna vinkkinä. Keskustalla on vahva etumatka, kuten oli SDP:lle ennen 1995 eduskuntavaaleja. Analogiaa siinä on vahvasti.
Suomen presidentit ovat löytäneet linjansa tavalla tai toisella.
Sauli Niinistö ei puhu mitäänsanomattomia!

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!