Postimerkkikaavoista suurempiin kokonaisuuksiin

LindgrenHeikki.jpg


Naantalin kylpylä aikoo rakennuttaa Viluluotoon kaksi kerrostaloa ja on pyytänyt kaupungilta tämän mahdollistavaa asemakaavamuutosta. Samalla kaavamuutoksella kaupunki on rakentamassa alueelle lisäksi yhden kerrostalon kaupungin tontille. Naantalin kaupunki järjesti yhdessä kylpylän kanssa 6.9. keskustelutilaisuuden kaavasta. Kylpylän edustaja kertoi, että heidän rakennuttamistaan asunnoista osa on tarkoitus vuokrata loma-asunnoiksi. Vuokrauksessa syntyy siis riski sille, että kyseisistä taloista tulee isoja kesämökkejä, jolloin varsinaisia asuinhuoneistoja naantalilaisille tulisi vain yhden talon verran. Tällaiset kolmen talon postimerkkikaavat eivät ole kenenkään etu tilanteessa jossa Naantaliin tarvitaan lisää kohtuuhintaisia asuntoja. Lisäksi pienet kaavat jättävät lähiseudun asukkaille epävarmuuden tunteen alueensa tulevaisuudesta.

Naantalin SDP on ehdottanut, että tämän Viluluodon kaavan yhteydessä Maijamäen Opintien alue otettaisiin laajemman kaavatarkastelun kohteeksi. Tämä ehdotus ei saanut muiden puolueiden kannatusta kaupunginhallituksessa. Otettaessa laajempaan käsittelyyn Opintien alue, pystyttäisiin kehittämään kaupungin asuinrakentamista kokonaisvaltaisemmin ja pitkäjänteisemmin. Tällaisella laajemmalla suunnittelulla päästäisiin tavoiteltuun väestökasvuun varmemmin. Lisäksi suuremmilla kaavoituskokonaisuuksilla voidaan hallitusti suunnata asuinrakentamista alueille jotka eivät esimerkiksi vie kaupunkilaisilta mahdollisuutta käyttää kantakaupungin viimeisiä vapaita rantoja tai muita virkistys- ja vapaa-ajan käytössä olevia alueita.

Heikki Lindgren

Teknisen lautakunnan jäsen, SDP Naantali

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!