Positiivista talousajattelua, paitsi sotessa ja kuntarakenteessa

SDP viestittää:

SDP:lle tärkeistä painotuksista edistyvät etenkin nämä:

1) Vahva linjaus työllisyyden, kasvun ja suomalaisen teollisuuden puolesta

- työllisyyttä, kasvua ja kilpailukykyä tuetaan veroratkaisuilla
- vahvistetaan pk-yritysten rahoitusasemaa ja kasvuedellytyksiä
- loppuvaalikaudella pidättäydytään teollisuudelle aiheutuvien kustannusten tai sääntelyn lisäämisestä
- kompensoidaan rikkidirektiivistä teollisuudelle aiheutuvia kustannuksia

- sitoudutaan jatkamaan aktiivista työllisyyspolitiikkaa
- sitoudutaan nuorisotakuun toteuttamiseen
- vahvistetaan vailla toisen asteen koulutusta olevien mahdollisuuksia kouluttautua
- osatyökykyisten työllistämiseksi käynnistetään toimintaohjelma

- viestintä- ja tietoteknologian tuottavuutta edistetään

2) Perheille lisää koteja sekä vapautta ja mahdollisuuksia sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä

- Asuntopolitiikassa valmistellaan kehysriiheen toimenpidekokonaisuus:
o Rakennetaan perheille lisää kohtuuhintaisia koteja. Tämä tehdään parantamalla pienten ja keskisuurten toimijoiden edellytyksiä rakennuttaa kohtuuhintaisia asuntoja
o puretaan tarpeetonta rakentamisen sääntelyä
o käynnistetään laaja-alainen selvitys koko asumisketjuun liittyvistä tuista

- Parannetaan mahdollisuuksia yhdistää töissä käyminen ja lastenhoito
o otetaan käyttöön uusi joustava hoitoraha
o päivähoitomaksut porrastetaan käytön mukaan

3) Jatketaan rakenteellisia uudistuksia

- parannetaan opintotuen kannustavuutta, jolla lyhennetään opintoaikoja
- uudistetaan vahva sitoumus kunta- ja sote-uudistuksen loppuunsaattamiseksi
- eläkeikäratkaisussa aiempi linja säilyy. Ratkaisuissa edetään hallitusohjelman ja työurasopimuksen pohjalta

Tässä alla on se meille kenkkumainen kohta , johon yllä olevassa puolueen viestissä on mainittu, ja jota  on mahdoton sietää!

Yhdyskuntarakenteen kehittämisen, kuntatalouden ja kansantalouden näkökulmasta kaupunkiseutujen kuntarakennemuutoksilla on saavutettavissa suurin vaikuttavuus. Hallitus valmistelee kehysriiheen konkreettiset toimet, joilla edistetään kuntaliitosselvitysten ripeää käynnistämistä ja kannustetaan kaupunkiseutuja kuntaliitoksiin.

Liitteenä on Valtioneuvoston tiedote, johon olen alleviivannut hankalat kohdat

 


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!