Päivystys jatkuu vuonna 2015

Nykykäytäntö
1. terveyskeskuksessa jatketaan virka-ajan ulkopuolista osa-ai kaista päivystystä
kello 16 - 20 maanantaista perjantaihin ja lauantai sin klo 9 - 14, muina aikoina palvelu ostetaan yhteispäivystyksestä
2. vuodelle 2015 varataan lisämäärärahaa nettomääräisenä n. 150 000 päivystyksen järjestämiseksi
Tällöin toista hoitajan vastaanottoa ei tarvita.

PERUSTURVAJOHTAJA:
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupungin hallitukselle ja edelleen kaupungin valtuustolle, että kaupunginvaltuuston 17.11.2014 hyväksymästä vuoden 2015 talous arviosta poiketen terveyskeskuksessa jatketaan nykyisen käytännön mukaista ilta-ja lauantaipäivystystä ja että kaupunginvaltuusto myöntää vuodelle 2015 terveyspalveluiden tehtäväalueelle nettomääräisesti 150 000 euron määrärahan päivystyksen järjestämiseksi. Ote lautakunnan 18.12.2014 esityslistasta

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA yksimielisesti hyväksyi perusturvajohtajan esityksen.

Nousevatko kustannukset 150.000 eurolla tulle riippumaan päivystysten käyttömääristä.
Naantali säilyttää joustavan  palvelutarjonnan, joka kokonaisuuden kannalta on järkevää, ja joka  vähentää ainakin naantalilaisten kustannuksia ja vaivoja.

Yksi huolta aiheuttanut kysymys  on asiallisen vuorovaikutuksen seurauksena saatu  onnelliseen päätökseen. On syytä kiittää asianosaisia valmistelijoita ja päättäjia siitä, että tämä ei juuttunut periaatekysymykseksi, vaan käytännöllisyys asiakasystävällisyys ohittivat tiukat säännöstulkinnat.
Asia ei ole vielä loppuun käsitelty. Tuskinpa tämä kaupunginhallitukseen tai valtuustoon tyssää. Eli helpotuksen huokauksia!


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!