Päivä pitenee

HyvC3A4C3A4Vuotta2018.JPG

Täälläkin palstalla on referoitu maailman selityksiä, joiden keskeinen sisältö on ollut, sosialidemokraattinen laajamittainen tuki markkinataloudelle ja julkisilla varoilla tasaaminen on luonut taloudellisesti menestyviä yhteiskuntia, joilla on hyvät julkiset palvelut ja henkilökohtaiset vapaudet.
Tätä pidetään itsestään selvänä ja sosialidemokratia mielellään  luokitellaan tehtävänsä tehneeksi. Rikkaiden maiden taloudet hidas kasvu ja lisääntyvä epätasa-arvo ovat nostaneet populisteja. Kansallinen oikeistolaisuus on laajentunut vanhoihin puolueisiin. Ihmisen asia unohtuu.

Sosialidemokraattien ei tarvitse muuttaa linjojaan; vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden ideat kestävät. Mutta niistä on pidettävä ääntä ja niiden puolesta on toimittava. Eikä pidä antautua houkutuksille hakea hetkellistä menestystä antamalla tärkeistä arvoista periksi. Tämän on historia opettanut ja tämä asenne on kestänyt ja  kestää kaikilta suunnilta tulevia hyökkäyksiä.

Naantalin sosialidemokraatit ovat uudistunein voimin valmiina  rakentamaan vuonna 2018  parempaa Yhteistä Naantalia.

Me tuemme myös Tuula Haataisen  pyyteetöntä ponnistusta tehdä
Suomeen vuoden 2018 presidentin vaalista demokraattiset.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!