Pirttiluoto- Karjaluoto ovat saamassa kaavan - kaikesta huolimatta

20121848.3.9.jpg

Pirttiluoto – Karjaluoto kaava ei palautunut, vaikka kaavaan liittyi monia selvittämättömiä kysymyksiä. Erityisen ongelmallinen on, että alueella on monia rakennuspaikkoja, jotka sijaitsevat alle kolmen korkeuskäyrän alapuolella. Aikaisemman kaupungin omia alueita kaavoitettaessa ei ole sallittu rakentamista alle kolmen metrin käyrän alueille. Kaava-alueella on suurehkoja tontteja, jossa perustamisolosuhteet ovat huonot ja alueita voidaan pitää rakentamiseen jopa kelvottomana. Myöskään ympäristön siis rantamaiseman kannalta maanpinnan korottaminen ei tunnu helpolta.
Alue on vanhassa yleiskaavassa ollut virkistysaluetta ja se on pitkään ollut valmistelun alaisena. Kaavan talous eli kannattavaksi saaminen on  varmaankin vaikeahkoa olosuhteista johtuen. Siellä on myös kesäasukkaita, jotka eivät ole kiinnostuneita liittymään kunnallistekniikkaan. kaiken kaikkiaan melkoinen ongelmapaketti,

Hannu  Aallon Urpo Alhon kannattama esitys hylätä kaavaesitys hävisi tutuin numeroin 7-4 

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!