Pettynyt Kimmo Aho: Pehmeät puheet ja kovat teot

KimmoAho20171112.jpg

Hallituksen politiikka Nesteen osakkeiden myynnissä: Salamyhkäistä ja hämävää

Sipilän hallitus teki esityksen laiksi valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain muuttamisesta noin vuosi sitten.

Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset kohdassa mainitaan, että

Valtioneuvoston 13.5.2016 antaman omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaan valtion kehitysyhtiön kautta olisi tarkoitus ohjata sellaisia valtion omistamien finanssi-intressin tai strategisen intressin yhtiöiden osakkeita, joista luopumiseen eduskunta on antanut suostumuksensa. Ensimmäisessä vaiheessa kehitysyhtiöön siirrettäisiin osakeyhtiölain mukaisesti ns. apporttiehdoin seuraavien yhtiöiden osakkeita: Altia Oyj (100 % osakkeista ja äänistä), Arctia Oy (49,9 %), Ekokem Oyj (valtion omistamat osakkeet kokonaan eli 34,08 %), Kemijoki Oy (valtion omistamat osakkeet kokonaan eli 50,1 %), Nordic Morning Oyj (100  %), Neste Oyj (16,7 %), Posti Group Oyj (49,9 %), Raskone Oy (100 %) ja Vapo Oy (16,7 %). Neste Oyj:n ja Vapo Oy:n osakkeiden luovutuksia lukuun ottamatta luovutuksiin on jo olemassa eduskunnan suostumus. Ekokem Oyj:n osakkeet siirrettiin Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:öön elokuun lopussa 2016, minkä jälkeen nämä osakkeet myytiin aiemmin sovituin kaupallisin ehdoin Fortum Oyj:lle. 

Mm. näin pääministeri Juha Sipilä lain esittelypuheenvuorossaan eduskunnalle 16.11.2016:

Tällä lailla mahdollistettaisiin nykyisin valtion suorassa omistuksessa olevien osake-omistusten siirto valtion kehitysyhtiöön.

Korostan, että siirto kehitysyhtiöön ei missään nimessä ole myyntipäätös. Jos yhtiöstä tai osasta siitä luovutaan, vaatii se aina oman huolellisen harkinnan. Minulle taseen töihin laittaminen ei ole missään vaiheessa tarkoittanut valtionyhtiöiden lihoiksi laittamista. 

Valtion kehitysyhtiöön ensimmäisessä vaiheessa siirrettäväksi suunniteltujen yhdeksän yhtiön osakkeet edustavat erilaisia, erikokoisia ja eri toimialoilla toimivia valtio-omisteisia yhtiöitä. Kokonaan tai osin siirrettävät yhtiöt ovat Altia Oyj, Arctia Oy, Ekokem Oyj, Kemijoki Oy, Nordic Morning Oyj, Neste Oyj, Posti Group Oyj, Raskone Oy ja Vapo Oy. Ekokem Oyj:n osakkeet siirrettiin Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:hyn elokuun lopussa tänä vuonna, minkä jälkeen nämä osakkeet myytiin aiemmin sovituin kaupallisin ehdoin Fortum Oyj:lle. Neste Oyj:n ja Vapo Oy:n siirrot tehdään, kun tämä laki on hyväksytty.

Eri lähteistä saatujen tietojen mukaan Vakeen ei ole siirretty ilmeisesti ainoankaan listassa mainitun yhtiön osakkeita, vain osa Ekokemin myyntirahoista. Herää kysymys, että mitä tällä lakimuutosoperaatiolla ja taseen töihin laittamispuheilla lopulta haettiin?

Lakimuutoksella mahdollistettiin mm. Nesteen omistusta siirrettäväksi Vakeen, mutta se ei oikeuttanut vielä Vakea ja valtioneuvostoa myymään osakkeita. Myyntivaltuus haettiin erikseen vuoden 2017 ensimmäisen lisätalousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo Nesteestä ja Vaposta lisätalousarviokäsittelyssä eduskunnassa 30.5.2017:

Valtionyhtiöiden Nesteen ja Vapon valtuuden korotuksista on periaatepäätökset tehty jo aikaisemmin, nyt ne tuodaan eduskunnan käsittelyyn. Mutta ei se tarkoita sitä, että näitä myyntejä tehtäisiin nyt ja tässä, vaan se on valtuus, ja hallituksen tulee viisaasti oikeana aikana käyttää näitä valtuuksia. Mielestäni aina, kun valtion omaisuutta myydään, pitää huolehtia siitä, että ne varat käytetään viisaasti uuden kestävän kasvun ja työllisyyden vahvistamiseen. 

Osakkeet ja myynnistä saadut varat eivät siis näytäkään päätyneen pääministerin puheista ja ko. lainsäätämisestä huolimatta Vakeen ja sitä kautta taseen töihin laittamiseen, niin kuin useat tahot ilmeisesti eduskunnassakin ovat vielä myyntivaltuudesta päätettäessä kuvitelleet.

Kuka huolehtii, että nyt edes lihoiksi laitetut osat todellakin käytetään valtiovarainministeri Orpon puheiden mukaisesti viisaasti uuden kestävän kasvun ja työllisyyden vahvistamiseen, eikä hallituksen vaalibudjetin tilkkeeksi?

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!