Perusteissa puutteita- varovaisuutta tarvitaan

SipaHagsbergvaltuustossa20180910.jpg

Kaupunginhallitus antoi koulutuslautakunnalle toimeksiannon selvittää perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoa. Selvityksen taustalla olivat mm. lasten ja nuorten määrän ennakoitu väheneminen sekä kiinteistöjen kasvava peruskorjaustarve. Selvitys käynnistyi v. 2015, jolloin se annettiin konsulttityönä tehtäväksi. Granlund Oy:n selvitystyö ehdotuksineen ulottui vuoteen 2026. Konsulttityön tulos julkistettiin paikallislehdessä, ennen kuin se ehti muihin päätöksentekoelimiin tiedoksi ja tuolloin monelta meni aamukahvit väärään kurkkuun. Sittemmin ohjausryhmänä on toiminut koulutuslautakunta ja virkamiehistä koostunut palveluverkkotyöryhmä on työtä valmistellut. Vuoteen 2030 ulottuvaa palveluverkkosuunnitelmaa on työstetty nyt lopulliseen muotoonsa ja sitä ovat käsitelleet lukuisat eri tahot; on osallistuttu ja osallistettu.

Valtuustoryhmämme kävi pitkän keskustelun ehdotuksesta ja sen sisältämistä toimenpiteistä yhdistämisineen ja lakkauttamisineen. Kritiikki ja huoli uudessa palveluverkkosuunnitelmassa kohdistui erityisesti seuraaviin asioihin:

-kustannukset on esitetty hyvin yleisellä tasolla.

-ennustetuissa lapsimäärissä on ristiriitaa, poikkeama n. 300.

-opettajien määrästä ei mainintaa. Yhteisopettajuus: tarkoittaako se vähemmän opettajia ja isompia ryhmäkokoja?

-suunnitelmassa on kova usko siihen, että ympäristö opettaa: pärjäävätkö kaikki lapset ympäristössä, jossa on toreja ja pesiä lasiseinineen. Pystyvätkö he keskittymään ja oppimaan?

-käytettävät neliöt varhaiskasvatuksessa putoavat 10.600 – 3000 neliöön, eikä tätä ole pystytty kunnolla selvittämään, miten ne riittävät.

-Kalevanniemen kampus on liian iso yksikkö ja vie kaikki lähipalvelut ydinkeskustan / vanhan kaupungin alueelta. Myös kuntalaispalautteessa on esitetty huoli liian isoista yksiköistä.

-miten saadaan liikennejärjestelyt turvallisiksi ja toimiviksi isojen yksiköiden lähellä.

Valtuusto kävi viime viikolla tutustumassa kahdessa oppilasluvuiltaan kasvavissa kouluissa. Liedossa Taatilan koulussa ja Turussa Syvälahden monitoimitalossa ollaan uuden alussa uusine oppimisympäristöineen ja toimintoineen. Henkilökunta tuntui olevan innostunutta ja oppilaat tyytyväisiä tai näin meille ainakin vakuutettiin. Olemme ehdottomasti halukkaita kehittämään myös Naantalia uudenaikaisempaan suuntaan. Palveluverkkosuunnitelma on laaja selvitys toimenpide-ehdotuksineen ja mielestämme käyttökelpoinen lautakunnan jatkotyöskentelyyn. Emme kuitenkaan edellä esittämiemme oleellisten seikkojen hataruuden vuoksi ole palveluverkkosuunnitelmaa valmiita hyväksymään, vaan merkitsemään tiedoksi. Valtuustoryhmämme on asiassa ryhmämme kaupunginhallituksessa tekemän esityksen takana:

-perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma vuosille 2018 - 2030 merkitään tiedoksi liitteen mukaisena

-palveluverkkosuunnitelman investointiohjelmaa koskeva tiekartta hyväksytään noudatettavaksi ohjeellisena suunniteltaessa investointeja vuosille 2019 - 2022 ja

-koulujen ja päiväkotien mahdollisista lakkauttamisista ja perustamisista päätetään erikseen.

Kuvan taustalla näkyy uuden tekniikan näyttö

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!