Pelon ilmapiiri on voitettava - neuvottelut jatkuvat

TalennanimellC3A420141208.JPG

Kaupunginhallitus käsittelee pöydällä ollutta palvelutuotantoasiaa kokouksessaan 8.12.2014.

Henkilöstöä edustavat järjestöt ja pääluottamusmiehet ovat tehneet asiasta kirjallisen seuraavan kirjallisen esityksen.


Pohdimme 10.11.2014 tällä palstalla koko asiaa ja erityisesti käsittelyn siirtämistä.

Tietenkin henkilöstön tulee tuntea heitä koskeva asia. Opastuksen ja selvitysten avaamisen kautta on perehdyttävä asiaan mahdollisimman hyvin. Mutta työntekijän ja kaupungin kannalta ei hyvä siirtää asioiden käsittelyä. Päinvastoin. Meidän on aina ajateltava, että osamme hoitaa asiat ihan itse, emmekä odota ulkoa apua. Sitä odotellessa voi käydä niin, että olemme suuremassa myllyssä, jonka nimi voi olla muu kuin Naantali. Sitähän emme toivo.
Edesmennyt pääluottamusmiesystäväni Uudestakaupungista sanoi mottonsa olevan: ”Saneeraus päivässä pitää kirveen loitolla.”

Tämä oli yksi kokonaisuus, jonka käsittely jatkuu joulukuussa. Henkilöstöä ei unohdeta. Joten aktiivinen ja rakentavalla otteella eteenpäin.

Näyttää tänään siltä, että asian valmistelu yhteistyössä, jos sitä on ollut, ei ole saanut henkilöstöä vakuuttuneeksi siitä, että selvitysten pohjalta voitaisiin edetä. Tässä varmaan pätee taustalla pelko pikkusormen antamisesta, joka vie koko käden.

Naantalilla on kosolti tälläkin palstalla kerrottuja selviytymisvaikeuksia. Meillä on tiedossa valtion suunnitelmat 10 miljoonan leikkaukset, joista emme itse päätä. Toisaalta meillä on juuri tällä hetkellä  kaupunginjohtajan haastatteluissakin vahvistama melko auvoinen tulevaisuuden kuva: Parin vuoden ponnistelut ovat kääntäneet kurssin ja pahin ahdinko tuntuisi olevan takana päin. Mutta kokenut, varovainen päättäjät huomaa, että meidän verotulokehityksemme on ollut vertailun perusteella suhteettoman hyvää ja työttömyyden kasvun negatiivinen vaikutus ei vielä ole näkynyt kaupungin tulovirrassa.
Joten syytä on olla varovainen ja yrittää kehittää palvelujen tehokkuutta siten, että ne pysyvät kaupungin hanskassa ja vielä siten, etteivät ulkopuoliset pääse osoittelemaan meitä tehottomaksi.

Henkilöstön esittämä vaihtoehto on ymmärrettävä, mutta onko se henkilöstön pidemmän tähtäimen edun mukainen?

Kaupungin talouden ja henkilöstön intressin yhteensovittaminen jää vastuussa olevan kaupungin luottamushenkilöjohdon arvioitavaksi. Olen varma siitä, että harkinta on monipuolista ja että mihinkään paniikkiin ei ole syytä.

Ps. Hallitus harkitsi oikeaksi,
että kaupunginhallitus vielä edellyttii vielä neuvotteluja työntekijöiden kanssa ennen ensi viikon 17.12.2014 pidettävää kokousta.
Kovin vakuutettiin, että neuvottelut ovat olleet avoimet ja interaktiiviset. Arveltiin kuitenkin, että jossakin välissä on katkoja. Nähtiin myös tärkeänä, että kaikki tieto olisi kaikkien käytettävinä. Mutta on hyvä muistaa, että selvitystä tehdään valtuuston toivomuksen mukaisesti eli asiasta etenemisestä on kerrottava valtuustolle.

Manipuloidun piirroksen tausta on otettu tehdyn taustaselvityksen kansikuvasta.  Mieleen tuli kuvan pilveen slogaani: "Siitä poikki ja siihen jengat", mikä  ei ole  yhteistyöhenkinen toimintamalli.
Kuvitus on elävöittävä, mutta se voi assosioida asioita myös harhaanjohtavasti. 

Kommentti puhelimella: Jos jotain ulkoistetaan, niin ensin pitäisi tarjota omalle väelle mahdollisuus perustaa yritys hoitamaan ulkoistettavia tehtäviä!
terv. Kunnanjumi

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!