Paremman julkisen puolesta

Ny­kyi­set pää­hal­li­tus­puo­lueet ko­koo­mus ja Sdp suh­tau­tu­vat ää­nes­tä­jiin tyys­tin eri ta­voin. Pal­jol­ti tä­mä joh­tuu puo­luei­den eri­lai­ses­ta syn­ty­his­to­rias­ta, mut­ta jon­kin ver­ran myös nii­den va­kiin­tu­nei­den ää­nes­tä­jä­kun­tien erois­ta.

Sdp syn­tyi työ­väen­liik­kees­tä Sak­san mal­lin mu­kaan. Ko­koo­mus taas on ol­lut alus­ta pi­täen pa­rem­pi­osais­ten puo­lue, vaik­ka Jyr­ki Ka­tai­sen kau­del­la piir­re saa­tiin häi­vy­tet­tyä var­sin te­hok­kaas­ti.

Sdp:n juu­ret ovat siis kan­san­liik­kees­sä. Yh­dys­sa­nan kum­mal­la­kin osal­la on mer­ki­tys­tä: tar­vi­taan kan­sa ja lii­ket­tä jo­hon­kin suun­taan. Ku­ten pre­si­dent­ti Mau­no Koi­vis­ton op­pi-isä Eduard Berns­tein on sa­no­nut: lii­ke on tär­keä, ei pää­mää­rä. Juha Akkanen HS 24.11.2014


Vaikka Juha Akkanen jutussaan kenkkuillaan yliampuvasti Jutta Urpilaisen hukatusta kansasta, joka oli typistynyt Mikael Jungneriin, on jutussa eräs erittäin hyvin oivallettu näkökulma; puolueita pitää arvioida niiden kannattajakunnan mukaisesti. Arvioita ei pidä tehdä puhumalla äänestäjäkunnan jakautumasta, vaan sen perusteella, missä sosioekonomisessa luokassa puolueen kannatus on korkealla. Puolueisiinkin pätee sama kuin ihmisiin: Kero ystäväsi niin kerron mikä sinä olet. Jos siis varakkaiden ja hyvin ansaitsevien suuri enemmistö vaalista toiseen kannattaa puoluetta, niin se tarkoittaa, että puolue ei toimi heidän etujen vastaisesti. Kokoomus on etuoikeutettujen etujärjestö.

Äänestäjien haalimiseksi tämä villakoiran ydin on pidetty piilossa, kuten Juha Akkanen arvioi. Suojaus petti hetkeksi, kun puheenjohtaja kampailussa kamppailtiin Kokoomuksen jäsenkunnan kannatuksesta. Siinä kisassa piti tunnustaa väriä, piti kertoa kenen lauluja laulat ja niinpä nyt tilanne on ehkä alkanut valjeta pikkuhiljaa tavallisemmallakin tallaajalle.

Kun sote- uudistus on aiheesta vaikeuksissa perustuslaillista, kuntien välisen rasituksen epätasaisen jakautumisen ja monien muiden epäselvyyksien vuoksi, on tämä etuoikeutettujen luokkapuolue Kokoomus nähnyt hetkensä koittaneen. Se on saanut yksityistoimialoilta ja terveysbisneksen pelureilta risuja. Nyt Kokoomus yrittää saada julkisen sektorin määräävän asemana hävitettyä sote-sopimuksesta siirtämällä asian yli vaalien.

Nyt pöydälle nousee yksityisen julkisen välinen kamppailu.Eikä sitä pidä ratkaista ilman vaaleja.

Tätä ei ole huono asetelma SDP:n kannalta. Puhutaan asiasta vihdoinkin. Nyt on sosialidemokraattien mahdollisuus selkiinnyttää linjaansa. On hävitettävä se mielikuva, että puolustamme  kaikkea julkista ja vastustamme  kaikkea yksityistä..
Hyvää julkista pitää suosia ja huonoa julkista pitää korjata.

Esimerkiksi tämä tarkoitta, että hyvin toimivan terveyskeskuksemme pitää edelleen kehittää toimintaansa.Tehokas päivystyksen keskitys on parannusyritys. Mutta yksipuolinen ja yksioikoinen Naantalin päivystyksen lakkauttaminen on väärää politiikkaa. Sen sijaan aukioloaikoja laajentamalla ja palvelutarjontaa joustavoittamalla voidaan saada oikeita palveluja tarpeen mukaisesti lähelle ihmisiä.
Tämä vaatii kunnallisilta päättäjiltä osaamista ja ryhtiä. Pitää puolustaa kuntalaisten oikeuksia silloinkin, kun kaikki asianosaiset , tarkoitan esimerkiksi lääkäreitä, eivät kiitellen taputa käsiään. Olemme kansanliikettä eli liikettä kansan puolesta.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!